Перейти до основного вмісту

Директор Поліської дослідної станції провів лекцію для студентів ЛНТУ

 

 

Відкриту лекцію на тему «Науково-теоретичні основи збереження ґрунтів та вирощування сільськогосподарських рослин у зоні Західного Полісся України» для студентів Луцького НТУ провів кандидат сільськогосподарських наук, директор Поліської дослідної станції ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського» Володимир Гаврилюк.

Студенти перших та других курсів ОП Екологія, Агрономія, Агроінженерія в рамках вивчення дисциплін «Грунтознавство»,  «Грунтознавство з основами геології», «Технології виробництва сільськогосподарської продукції» прослухали змістовну лекцію.

Під час зустрічі Володимир  Гаврилюк ознайомив присутніх з ґрунтовим покривом Волинської області та наголосив, що на даній території переважають дерново-підзолисті глеюваті та глейові піщані, глинисто-піщані,  дерново-підзолисті глеюваті, глейові супіщані,  дернові глибокі, глейові супіщані та торфоболотні грунти та торфовища мілкі.

Лектор відзначив основні причини деградації ґрунтів: знищення системи лісосмуг; обробіток схилів крутизною більше 7°; порушення сівозмін; поширення монокультури;  скорочення до критичних меж обсягів внесення органічних добрив та ін.. Більше 450 тисяч гектарів земель забруднено радіонуклідами.

Володимир  Гаврилюк акцентував особливу увагу здобувачів на необхідності розширення асортименту застосування органічних, органо-мінеральних та мінеральних добрив у т.ч. – нетрадиційних, які виготовляються в області, зокрема Біопроферм, Гумоплантґ. Сапрогум, гумати та ін.

 

 

Кафедра екології та агрономії