Перейти до основного вмісту

28 лютого вчергове на кафедрі екології зібралися науковці та роботодавці, наші студенти та випускники, адже на черзі – обговорення освітніх програм за другим (магістерським) та першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Громадське обговорення проходило у змішаному режимі, частина учасників долучалася в онлайн-форматі, але це не завадило жвавим дискусіям в аудиторії нашого вишу. Мета у всіх була одна: зробити фахову підготовку майбутніх екологів ще кращою, високопрофесійною, надати випускникам максимально потужні стартові можливості після закінчення університету.

Обговорення

У вступному слові завідувач кафедри Василь Іванців наголосив, що випускники ОП «Екологія» (бакалаври та магістри) є затребуваними на ринку праці у регіоні, однак кафедра – завжди на вістрі інновацій та змін в системі вищої освіти. Завідувач розповів про перспективи змін у національних рамках кваліфікацій та стандартів вищої освіти в Україні, звернув увагу на актуальні запити від роботодавців нашої прикордонної області, яка стала протягом 2022 хабом для руху товарів у Європу, в зв’язку з чим, перед майбутніми екологами постають нові виклики – вивчення європейського законодавства у сфері прикордонного екологічного митного контролю.

Гарант ОП Екологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Віталіна Федонюк ознайомила присутніх із проєктом оновленої освітньої програми, відзначивши, що розширяться можливості здобувачів долучатися до здорового способу життя, адже відновиться в ОП вивчення фізичного виховання; розшириться біоекологічна складова ОП шляхом введення обов’язкової професійної дисципліни «Біоекологія». Суттєво розширено та оновлено перелік професійних вибіркових дисциплін, зокрема, студентам буде запропоноване вивчення актуальних курсів міліарної екології, запропонованих стейкхолдерами на попередньому обговоренні.

Обговорення


Гарант ОП Екологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Микола Федонюк розповів про структуру і зміст оновленої ОП, наголосивши на пропозиції вивчати магістрам екологічні аспекти управління територіальних громад, що є актуальним в контексті процесів децентралізації та розвитку громад регіону. Пропозицію підтримала Людмила Чоп, фахівець відділу земельних ресурсів Підгайцівської ОГ, випускниця кафедри екології, яка підкреслила, що у територіальних громадах вирішується багато екологічних питань, пов’язаних з утилізацією відходів, охороною водних об’єктів, грунтів та лісових масивів, і така дисципліна буде потрібною.

ОбговоренняОбговорення


Стейкхолдери кафедри, наші постійні партнери та випускники, взяли активну участь в дискусіях, внесли ряд цікавих пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм. Зокрема, Сергій Дудка, заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області, вчергове звернув увагу на правові компетенції, якими повинен володіти майбутній еколог. Володимир Мирка, директор Черемського природного заповідника, наголосив на важливості підготовки фахівців, що мають біоекологічну підготовку та можуть працювати в об’єктах ПЗФ регіону, здійснювати організаційно-управлінську та еколого-просвітницьку діяльність.
 

Обговорення

Роботодавці – керівники провідних природоохоронних установ нашого краю також активно підтримали ідею розширити викладання дисциплін біоекологічного циклу та відзначили затребуваність в підготовці магістрів-екологів дисципліни «Формування екологічної мережі».

До дискусії долучилися студенти: окрім традиційних побажань щодо збільшення обсягу практичної підготовки, студенти-магістри Маргарита Горчинська, Владислав Ковальчук, Ярослав Цюх та бакалаври Дмитро Романюк, Альона Слісарчук, Василь Голян говорили про важливість вивчення іноземних мов, про поглиблення саме професійної екологічної складової у темах курсу англійської, а також своє бажання вивчати інші мови (польську, китайську) як вибіркові дисципліни. Учасники обговорення активно підтримали пропозицію доцента кафедри Людмили Коробчук щодо можливості виконання ряду КПІЗ студентами англійською мовою.

Обговорення

На завершення дискусії, традиційні питання до стейкхолдерів від студентів та побажання нових зустрічей, зокрема, на черговому Круглому столі «Екологічні проблеми Волині» у березні.

Разом ми стаємо кращими!

Кафедра екології