Перейти до основного вмісту

На запрошення гарантів освітніх програм зі спеціальності 051 Економіка, 29 листопада 2023 року до здобувачів бакалаврського і магістерського рівнів завітала провідний фахівець відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації ЛНТУ Мирослава Купира з лекцією на тему «Академічна доброчесність: принципи реалізації та відповідальність».

Доброчесність

Було розглянуто багато важливих питань, які стосувалися змісту академічної доброчесності, особливостей організації даного напрямку роботи у в ЛНТУ. Вивчили також сформоване в ЛНТУ нормативно-правове забезпечення, що містять політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності.

Студенти отримали інформацію про зміст Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності в ЛНТУ та Положення про протидію та запобіганню академічному плагіату у кваліфікаційних роботах-проєктах здобувачів освіти у ЛНТУ, а також Порядку проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат текстів рукописів кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти.

Доброчесність

Торкнулися також практичних питань використання технологічних інструментів протидії порушенням академічної доброчесності, зокрема принципів роботи спеціалізованої програми Unicheck. 

Розглянули дії учасників освітнього процесу у разі порушення академічної доброчесності у ЗВО згідно положень:

1. Положення № 553 про протидію та запобіганню академічному плагіату у кваліфікаційних роботах-проєктах здобувачів вищої освіти.

2. Положення № 548 про вирішення конфліктних ситуацій.

3. Положення № 539 про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

Доброчесність


Студенти також отримали інформацію про напрями політики академічної доброчесності, розглянули види порушень академічної доброчесності.

Особлива вага була приділена питанню запобігання академічного плагіату у роботах студентів, зокрема була надана інформація про види плагіату,  правила цитування, зарубіжний досвід відповідальності за академічну недоброчесність.

Дякуємо Мирославі Купирі за цікаву, інформативну і важливу для подальшого розвитку здобувачів лекцію.

 

Завідувач кафедри економіки

Олександр Шубалий