Перейти до основного вмісту

Кафедрою цивільної безпеки 26 березня було проведене громадське обговорення проєктів освітніх програм «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

До обговорення долучилися науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес на цих освітніх програмах, роботодавці, представники академічної спільноти, випускники та здобувачі освітніх програм.

З вітальним словом до учасників громадського обговорення звернулася декан факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій, кандидат технічних наук, доцент Галина Герасимчук. Вона наголосила, що в умовах воєнного стану та післявоєнний період, а також у зв’язку з інтеграцією до європейського простору, підготовка фахівців з цивільної безпеки є особливо актуальною.

Цивільна безпека

Представили проєкти освітніх програм гарант ОП «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) доцент Валентина Федорчук-Мороз та гарант ОП «Цивільна безпека» другого (магістерського) рівнів вищої освіти Микола Рудинець. Особлива увага була приділена включенням до змісту освітніх компонентів освітніх програм питань захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Цивільна безпека Цивільна безпека

До обговорення долучилися представники роботодавців: начальник Управління з питань інспекційної діяльності у Волинській області Західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці Людмила Нінічук, полковник служби цивільного захисту, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Волинській області Руслан Яручик, менеджер відділу охорони праці та цивільного захисту ДП «Ліси України», PhD зі спеціальності «Цивільна безпека» Олександр Боровицький, в.о. начальника обласного методичного кабінету (БЖД населення) навчального методичного центру ЦЗ та БЖД у Волинській області Лілія Богданович, начальник відділу охорони праці та цивільного захисту ТзОВ «Забіяка» Вячеслав Блажієвський, фахівець з добору та розвитку персоналу ТОВ «Волиньхолдінг» Лариса Новак, технічний інспектор праці Федерації профспілок Волинської області Кузьма Іванов.

Цивільна безпека

На зустріч були запрошені представники академічної спільноти: доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Національного університету водного господарства та природокористування Віктор Филипчук, кандидат технічних наук, доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, гарант освітньо-професійної програми «Охорона праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Оксана Станіславчук, кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики, інженерної механіки та безпеки виробництва Львівського національного університету природокористування Василь Тимочко, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри охорони праці, цивільної та техногенної безпеки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, доцент, гарант освітньої програми «Охорона праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Володимир Шаломов.

Цивільна безпека

Також до громадського обговорення доєдналися випускники освітніх програм: начальник відділу охорони праці ТзОВ «Дауліс Аутомотів Груп» Михайло КлименкоКатерина Романець, Андрій Бондарук. Крім того, у зустрічі брали участь здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Дарина Баранось, Ольга Букарева та Тетяна Цвіль, а також здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти Яна Бобок та Дмитро Татарчук.

Фахівець з добору та розвитку персоналу ТОВ «Волиньхолдінг» Лариса Новак наголосила на тому, що пріоритетом їхньої міжнародної компанії є безпека людей, в т.ч. з інклюзивністю, на робочому місці, тому випускники спеціальності «Цивільна безпека» їм вкрай потрібні. Крім того, вона наголосила, що для успішного працевлаштування у їхній компанії, випускники мають володіти достатнім рівнем знань з англійської мови та вміти працювати з великими масивами даних та їх візуалізацією.

Цивільна безпека

Менеджер відділу охорони праці та цивільного захисту ДП «Ліси України» Олександр Боровицький акцентував на гарній практиці проведення громадських обговорень освітніх програм та запропонував доповнити перелік професій, де можуть працевлаштовуватися випускники освітніх програм. Також він вніс пропозицію включити до освітніх компонентів питання промислової безпеки, оцінки ризиків та аудиту у сфері охорони праці.

Цивільна безпека

Кандидат технічних наук, доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, гарант освітньо-професійної програми «Охорона праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Оксана Станіславчук запропонувала доповнити перелік освітніх компонентів дисциплінами, які можуть забезпечити набуття здобувачами освіти компетентностей для працевлаштування в системі ДСНС. Крім того, вона внесла пропозицію перенести дисципліну «Електробезпека» з вибіркової компоненти у нормативну, а також запропонувала розділити вибіркові дисципліни професійного спрямування за певним напрямком, в якому бачить себе майбутній працівник – охорона праці чи цивільний захист.

Цивільна безпека

Начальник відділу охорони праці та цивільного захисту ТзОВ «Забіяка» Вячеслав Блажієвський, який працює зараз зі студенткою спеціальності 263 Тетяною Цвіль, запропонував акцентувати на практичних завданнях і на обробці нормативних документів, зокрема, обліку обладнання підвищеної небезпеки, з метою попередження виробничого травматизму.

Цивільна безпека

Кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри охорони праці, цивільної та техногенної безпеки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, доцент, гарант освітньої програми «Охорона праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Володимир Шаломов підтримав запропоновані освітні програми та висловив пропозицію, що освітню компоненту «Основи наукових досліджень» варто вилучити з бакалаврської програми, адже наукова складова повинна відображатися, в основному, у магістерській програмі.

Цивільна безпека

Доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Національного університету водного господарства та природокористування Віктор Филипчук запропонував замінити дисципліни «Основи наукових досліджень» та «Історія науки і техніки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на дисципліни професійного спрямування. Також він порадив освітню компоненту «Економіка цивільної безпеки» перенести у освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти і уточнити назву дисципліни «Засоби захисту працівників».

Цивільна безпека

Начальник Управління з питань інспекційної діяльності у Волинській області Західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці Людмила Нінічуквказала на дефіцит фахівців з охорони праці та подякувала кафедрі за підготовку кадрів. Разом з тим, вона наголосила, що зараз охорона праці переходить на ризик-орієнтований підхід з метою попередження випадків виробничого травматизму. Пані Людмила ознайомила присутніх зі статистикою виробничого травматизму на Волині за 2023 рік та наголосила на вивченні ризик-орієнтованого підходу та психосоціальної підтримки працівників в умовах воєнного стану.

Цивільна безпека

Кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики, інженерної механіки та безпеки виробництва Львівського національного університету природокористування Василь Тимочко наголосив на тому, що враховувати ризик-орієнтований підхід неможливо без знання технології виробництва, роботи машин та механізмів у конкретних видах економічної діяльності, в т.ч. у сільському господарстві.

Цивільна безпека

Начальник відділу охорони праці ТзОВ «Дауліс Аутомотів Груп», випускник магістерської програми Михайло Клименко наголосив на необхідності вивчення дозвільної діяльності у сфері охорони праці та розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві при підготовці бакалаврів з цивільної безпеки.

Цивільна безпека

Випускниця ОП Катерина Бірук порадила більше уваги приділяти вивченню безпечної експлуатації машин та механізмів, оскільки це питання може викликати труднощі у молодого фахівця з охорони праці.

Цивільна безпека

Здобувач освіти магістерського рівня Яна Бобок запропонувала перенести професійні вибіркові дисципліни з другого семестру на третій семестр, щоб збалансувати кількість нормативних та вибіркових освітніх компонентів.

Полковник служби цивільного захисту, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Волинській області Руслан Яручик наголосив на систематичній співпраці ГУ ДСНС та ЛНТУ, а також актуальності підготовки фахівців за спеціальністю 263 Цивільна безпека в умовах сьогодення. На його думку, випускники освітніх програм можуть бути працевлаштовані в структурах ДСНС, у суб’єктів господарювання, з метою проведення державного нагляду (контролю) з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, належного функціонування захисних споруд, для проведення гуманітарного розмінування та інших робіт.

Цивільна безпека

В.о. начальника обласного методичного кабінету (БЖД населення) навчального методичного центру ЦЗ та БЖД у Волинській області Лілія Богданович подякувала кафедрі цивільної безпеки за багаторічну співпрацю. Вона наголосила, що освітні програми, які розглядаються, є необхідними, особливо в умовах воєнного стану, містять практичне спрямування, а їхні випускники є затребуваними на ринку праці.

Цивільна безпека

Здобувач освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Ольга Букарева, зважаючи на її досвід міжнародної академічної мобільності, який вона отримала на спеціальності «Інженерія безпеки» у Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові, Польща, порекомендувала більше уваги приділяти практичним заняттям з використанням певних приладів.

Усі запропоновані пропозиції та зауваження, які прозвучали на громадському обговоренні, буть враховані при оновленні освітніх програм «Цивільна безпека» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Валентина Федорчук-Мороз, завідувач кафедри цивільної безпеки