Перейти до основного вмісту

9 лютого 2024 року на кафедрі міжнародних економічних відносин ЛНТУ відбувся круглий стіл «Формування професійної культури майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин в контексті очікувань ділового світу», програма якого передбачала громадське обговорення освітніх програм (ОП) кафедри.

На круглому столі були присутні представники роботодавців, випускники, здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес.

Круглий стіл розпочала завідувач кафедри Олена Баула, яка ознайомила присутніх із загальними питаннями підготовки здобувачів вищої освіти за наступними ОП: «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», закцентувала увагу на сильних сторонах та можливостях фахівців з міжнародних економічних відносин в контексті очікувань сучасного ділового світу.

Мев

Баула Олена також представила учасникам круглого столу гарантів відповідних освітніх програм (професор Олена Лютак – гарант бакалаврської ОП, доцент Ольга Зелінська – гарант магістерської ОП), які проінформували про особливості реалізації ОП та результати їх моніторингу. Окрім того, гаранти ознайомили учасників з особливостями освітніх компонентів, які забезпечують отримання здобувачами компетентностей у відповідності до програмних результатів навчання та матеріально-технічною базою, на якій здійснюється підготовка.

Мев

Від роботодавців участь в обговоренні освітніх програм взяли: начальниця відділу кадрів ТОВ «Тигрес-люкс» Марія Метельська, засновник ТзОВ «Промбудсфера» Олексій Мельник, директор ПП «Акватериторія – Волинь» Андрій Дідушок, начальник відділу розвитку персоналу Луцької міської ради Олена Бондарчук, представниця Боратинської сільської ради Ольга Цуз, проектна менеджерка ГО «Європейський вектор Волині» Думська Світлана, провідний фахівець ТОВ «БАС Мотор» Марущак Світлана, директор ТОВ Юнілайф ПВ Татарчук Дмитро, головний економіст КП «Волинський Обласний фонд ПІЖБ на селі» Шевчук Наталія

МевМев


Представниця ГО «Європейський вектор Волині» Світлана Думанська відзначила високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти ОП кафедри та ефективну роботу у процесі написання та реалізації проектів. Зокрема, Дарина Урбан, яка навчається на першому курсі магістратури і є випускницею бакалаврату, займається реалізацією проектів протягом чотирьох років.

Олексій Мельник (ТзОВ «Промбудсфера») відзначив активну співпрацю з кафедрою міжнародних відносин щодо практичної підготовки здобувачів. ТзОВ «Промбудсфера» є базою практики для здобувачів, а також з 02.02.2024р. за дуальною освітою навчається студент першого курсу магістерської ОП Поліщук Тарас.

Ольга Цуз (Боратинська громада) зазначила, що співпраця з кафедрою МЕВ дає ефективні результати, оскільки завдяки високому рівню активності викладачів та студентів кафедри МЕВ з 2023р. реалізовано вже два проекти. А доцента кафедри МЕВ Оксану Урбан включено до складу проектної групи Боратинської громади, що безумовно розширить можливості здобувачів у реалізації проектів завдяки міжнародній донорській допомозі.

Мев

Пропозиції роботодавців здебільшого полягали у покращенні практичної підготовки, шляхом проведення практичних занять з використанням сучасних інтерактивних технологій, продовження практики впровадження елементів дуальної освіти в навчальному процесі, запровадження нових освітніх компонентів для забезпечення програмних результатів навчання в контексті реалізації цілей сталого розвитку. Також представники роботодавців звертали увагу на те, що сучасні фахівці з міжнародних економічних відносин повинні розвивати навички володіння сучасними інформаційно-аналітичними, комунікативними та цифровими технологіями.

Від випускників участь в обговоренні ОП взяли: Олександр Шевчук (ФОП, міжнародний логіст), Максим Маркевич (ФОП), Ярослав Кравчук (ФОП, власник бренду eCharger - спеціалізована компанія по зарядним пристроям для електромобілів та усім допоміжним комплектуючим для зарядки авто), Олександр Дідух (ФОП), Марія Метельська (ТОВ «Тигрес-люкс»), Олександра Корнейко (компанія Real Trucking), Олександр Коровяков (відділ Управління міграційного контролю протидії нелегальній міграції та реадмісії ГУ ДМС у Харківській області).

Пропозиції випускників стосувалися розширення мовних компетентностей за рахунок запровадження вибіркових дисциплін англійською, німецькою та польською мовою, що забезпечить оволодіння професійною термінологією за профілем освітньої програми.

Мев


Від здобувачів: ст. гр. МЕВ-11: Антон Степанченко, Анастасія Шмаровоз, Вікторія Гулюк; ст. гр. МЕВ-21: Володимир Мисанюк; Володимир Баула; ст. гр. МЕВ-31: Юлія Сулім, Роман Гончарук; ст. гр. МЕВ-41: Анастасія Кушнір, Аріана Заліванська; ст. гр. МЕВм-11: Щербаков Вадим, Поліщук Тарас; ст. гр. МЕВмз-11: Урбан Дарина.

Пропозиції здобувачів полягали у збільшенні кількості занять, де використовуються інтерактивні методи навчання, зокрема, була висловлена думка щодо доцільності запровадження ОК з вивчення сучасних онлайн сервісів і програм для автоматизації економічного аналізу і наочного представлення економічних даних. 

Здобувачі, які навчаються за другим (магістерським) рівнем одноголосно підкреслили актуальність підготовки сучасних фахівців зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», які потрібні для зовнішньоекономічного розвитку регіону та держави. Окремо відзначили, що професіонали у сфері міжнародних відносин відіграють важливу роль у контексті війни в Україні, оскільки саме вони будуть особливо затребувані при відбудові національної економіки після її закінчення, адже це потребуватиме як ніколи потужного вектору міждержавного партнерства, пошуку закордонних інвестицій, просування вітчизняного продукту на міжнародних ринках. Тому в ході обговорення, було висловлене побажання щодо розширення переліку питань ІНДЗ вищезазначеною проблематикою. Крім цього студенти запропонували розширити практику викладання окремих тем дисциплін англійською мовою.

Колектив кафедри міжнародних економічних відносин щиро вдячний усім учасників круглого столу за висловлені пропозиції, що будуть враховані при подальшому оновленні освітніх програм!

Кафедра МЕВ