Перейти до основного вмісту

27.03.2024 на кафедрі обліку і аудиту ЛНТУ відбулось громадське обговорення проєктів освітніх програм «Облік і оподаткування», за якими проводиться підготовка здобувачів на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.

Облік і аудит

Метою обговорення є удосконалення змісту та реалізації освітніх програм «Облік і оподаткування» шляхом максимального врахування запитів зацікавлених осіб.

Відповідно, до громадського обговорення долучились здобувачі, випускники, роботодавці, науково-педагогічні працівники, представники академічної спільноти, громадського сектору та інші стейкхолдери.

Облік і аудит Облік і аудит Облік і аудит

Окрім науково-педагогічних працівників кафедри обліку і аудиту, до розгляду проєктів освітніх програм були залучені:

 • Гарасим Петро Миколайович – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку і аудиту Національного лісотехнічного університету України (м. Львів);
 • Воронко Роман Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів);
 • Садовська Ірина Борисівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк);
 • Шубалий Олександр Михайлович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Луцького національного технічного університету (м. Луцьк);
 • Бездушна Юлія Сергіївна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ);
 • Голян Василь Анатолійович – доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ);
 • Бачинський Василь Іванович – кандидат економічних наук, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів);
 • Головацька Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів);
 • Марина Зайцева – координатор освітніх проєктів СІМА в Україні (м. Київ);
 • Людмила Штогрина – директорка ТОВ «Аудиторська фірма «БАЛАНС ПРОФІТ» (м. Луцьк);
 • Софія Зінчук – директорка ТОВ «К.Н.Д. Трейд» (м. Луцьк);
 • Дмитро Якимчук – директор ТОВ «СТЄЛАБ» (м. Луцьк);
 • Віталій Гаврилюк – директор ТОВ «ОРТО ВІТА» (м. Луцьк);
 • Ірина Московчук – директорка з корпоративної звітності АТ «Sense Bank» (м. Київ);
 • Ігор Демчук – фінансовий директор ТОВ ПЛАСТХІМ Україна (м. Луцьк);
 • Ярослав Куриленко – головний бухгалтер ТОВ «СІТІ КАРД СИСТЕМ» (м. Луцьк);
 • Катерина Рудь – головна бухгалтерка ЛНТУ (м. Луцьк);
 • Сергій Гринявський – головний бухгалтер ПМП ТД «Експрестехпостач» (м. Луцьк);
 • Світлана Зубчик – Management accountant, TheSaleGroup Ltd (Retford, UK);
 • Наталія Семенюк – бухгалтерка ТОВ «Гемо медика Луцьк» (м. Луцьк);
 • Оксана Урбан – виконавча директорка ГО «Європейський вектор Волині» (м. Луцьк);
 • Мирослава Будчик – керівниця проєктного відділу ВОГО «Перспективи Волині» (м. Луцьк);
 • здобувачі вищої освіти та випускники спеціальності 071 Облік і оподаткування.
Облік і аудит Облік і аудит Облік і аудит Облік і аудит


Гарант освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня Віталій Чудовець та гарант освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня Ірина Жураковська ознайомили присутніх зі змістом освітніх програм, цілями, унікальністю, проєктами змін та нововведень.

Представники академічної спільноти в своїх виступах зосередили увагу на тому, наскільки освітні компоненти в освітніх програмах дозволяють сформувати необхідні soft skills та професійні компетентності сучасного бакалавра та магістра обліку і оподаткування відповідно до діючих стандартів вищої освіти.

Облік і аудит Облік і аудит


На можливостях та перспективах співпраці з визнаними на міжнародному рівні професійними організаціями з підготовки фахівців у сфері обліку, фінансів і стратегічного менеджменту акцентувала увагу в своєму виступі Марина Зайцева, координаторка освітніх проєктів СІМА в Україні.

Представники бізнесу основну увагу приділили своєму баченню того, наскільки освітні програми відповідають сучасним запитам ринку праці та потребам роботодавців.

Від громадського сектору виконавча директорка ГО «Європейський вектор Волині» Оксана Урбан і керівниця проєктного відділу ВОГО «Перспективи Волині» Мирослава Будчик наголосили на важливості набуття таких актуальних наразі компетентностей в сфері обліку і оподаткування проєктної та грантової діяльності для магістрів.

Облік і аудит Облік і аудит Облік і аудит Облік і аудит


До обговорення також долучилися здобувачі та випускники освітніх програм «Облік і оподаткування» та науково-педагогічні працівники, які виклали своє бачення розвитку освітніх програм.

Отримані зауваження та поради за результатами обговорення проєктів освітніх програм «Облік і оподаткування» будуть винесені на обговорення груп забезпечення освітніх програм та, за можливості, враховані.

Колектив кафедри обліку і аудиту ЛНТУ висловлює вдячність всім учасникам за активну участь у громадському обговоренні освітніх програм та слушні пропозиції щодо їх вдосконалення.

 

Кафедра обліку і аудиту