Перейти до основного вмісту

На кафедрі електроніки та телекомунікацій 30 березня 2024 року було проведене громадське обговорення проєктів освітніх програм «Електроніка», «Автомобільна електроніка», «Телекомунікації та радіотехніка», «Комп’ютеризовані телекомунікаційні мережі» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. 

Обговорення оп

Від університету в заході взяли участь декан факультету комп’ютерних та інформаційних технологій, доц. Інна Кондіус, працівники кафедри електроніки та телекомунікацій, а також  науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес на цих освітніх програмах: завідувач кафедри фізики та вищої математики доц. Дмитро Захарчук, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики та вищої математики Сергій Луньов, професор кафедри маркетингу Сергій Войтович.

До обговорення долучилися роботодавці, випускники та здобувачі освітніх програм. Зокрема, на зустрічі були присутні: провідний інженер Дмитро Гула, інженер Павло Тутейко, від регіонального інтернет-провайдера «Сoolnet», інженер авіаремонтного заводу «Мотор» Анатолій Сивий, директор «МІНТ ІННОВЕЙШН» Тарас Коменда, директор підприємства «Cloud Vision» Олександр Сацик, керівник проектів СКФ Україна Василь Чалий, представник від «Кромберг енд Шуберт» Андрій Степанець.

Обговорення оп


Завідувач кафедри електроніки та телекомунікацій доц. Валентин Заблоцький представив колег та охарактеризував особливості підготовки фахівців галузі 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації. Відзначив, що в сучасних умовах перевагами випускників спеціальностей кафедри є універсальність їхньої професійної підготовки, навички використання електронного та комп’ютерного устаткування, навчання із застосуванням сучасних інформаційних систем для проектування, обслуговування і роботи з пристроями електронної та сенсорної апаратури, телекомунікаційними мережами та системами.

Гаранти освітніх програм кафедри Валентин Заблоцький, Йосип Селепина, Олексій Приступа, Сергій Мороз, Микола Хвищун коротко ознайомили учасників зустрічі з проектами освітніх програм, переліком освітніх компонентів, які уповні забезпечують формування результатів навчання передбачених стандартом вищої освіти. Завідувач кафедри звернув увагу на можливість отримати вичерпну інформацію про навчально-наукову діяльність та матеріальне забезпечення освітнього процесу на сторінці кафедри електроніки та телекомунікацій сайту ЛНТУ, тут же міститься форма зворотнього зв'язку, що дає можливість як роботодавцям, так і самим здобувачам надати окремі рекомендації та пропозиції щодо удосконалення освітніх програм.

Обговорення оп


Також обговорили процедуру вибору дисциплін в ЛНТУ та можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. Позитивно відзначили роботу діючих студентських гуртків «Електроніки і телекомунікацій» та «Схемотехніки та мехатроніки», що сприяють розвитку навичок креативного мислення, самостійної дослідницької роботи здобувачів.

Обговорювалися умови для розширення можливостей надання здобувачам необхідного рівня практичної підготовки шляхом проведення  практики на підприємствах та установах м. Луцька та області. Стейкхолдери кафедри активно підтримують ініціативи щодо проведення екскурсій для здобувачів, проведення лекцій та майстер-класів з ключових напрямків професійної діяльності.

Колективу кафедри важливо було почути  сучасну інформацію про попит роботодавців на фахівців галузі електроніки та електронних комунікацій, а також набір основних кваліфікаційних вимог, які висуваються до пошукачів роботи. Зокрема, керівник проектів СКФ Україна Василь Чалий відзначив значний брак спеціалістів в галузі електроніки. Були обговорені пропозиції щодо насичення окремих освітніх компонентів темами, важливими для підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Обговорення оп


До обговорення також долучилися здобувачі та науково-педагогічні працівники, які виклали своє бачення розвитку освітніх програм. Важливим етапом розвитку є відкриття нової ОП «Сенсорна електроніка» для спеціальності 171 «Електроніка» третього (PhD) рівня вищої освіти, керівник проєктної групи Сергій Федосов – доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізики та вищої математики ЛНТУ. Підготовка фахівців ступеня доктора філософії підтримає неперервність процесу навчання, надасть можливість підготувати фахівців, здатних започатковувати, планувати та реалізовувати послідовний процес ґрунтовного наукового дослідження, в майбутньому зробити науковий внесок та приріст теоретичних і практичних знань.

За результатами обговорення проєктів освітніх програм всі висунуті пропозиції та рекомендації будуть винесені на обговорення груп забезпечення освітніх програм «Електроніка», «Автомобільна електроніка», «Телекомунікації та радіотехніка», «Комп’ютеризовані телекомунікаційні мережі» та, за можливості, враховані.

Колектив кафедри електроніки та телекомунікацій висловлює вдячність всім учасникам за активну участь у громадському обговоренні освітніх програм та слушні пропозиції щодо їх вдосконалення.

Кафедра електроніки і телекомунікацій