Перейти до основного вмісту

Вже стало доброю традицією, що для здобувачів вищої освіти Луцького національного технічного університету проводять заняття відомі далеко за межами України лектори з академічного середовища, закордонні лектори, тобто, фактично, основні рушії науки та носії найсучасніших наукових розробок.

Конференція Конференція


Так сьогодні, для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського та другого магістерського рівнів галузі знань 13 Механічна інженерія, у локації «Вуличний лекторій» лекційне заняття провели член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, д.т.н., професор Сергій Анатолійович Клименко та д.т.н., професор з Польщі Michal Bembenek (AGH).

Конференція Конференція


На заході були присутні здобувачі з наступних освітніх програм:

- 131 Прикладна механіка (першого бакалаврського, другого магістерського та третього освітньо-наукового рівнів);

- 131 Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи (першого бакалаврського рівня);

- 132 Матеріалознавство (першого бакалаврського та другого магістерського рівнів);

- 132 Індустріальний інжиніринг та менеджмент (першого бакалаврського рівня);

- 133 Галузеве машинобудування (першого бакалаврського та освітньо-наукової програми другого магістерського рівнів).

Конференція Конференція


Професор С.А. Клименко провів лекцію на тему «Мікронерівності поверхні при лезовій обробці: закономірності формування».

В ході лекції та подальшої дискусії, до якої долучилися і здобувачі вищої освіти, були розглянуті питання:

- особливості формування мікрорельєфу при обробці різних конструкційних матеріалів лезовим металоріжучим інструментом;

- вплив режимів різання на стружкоутворення, формування шорсткості та поверхневих фізико-механічних властивостей оброблюваних поверхонь;

- сучасні уточнення та математичні обгрунтування класичних підходів теорії різання металів, щодо формоутворення поверхонь з відповідним мікрорельєфом;

- інші питання фізики та механіки процесу різання.

Конференція Конференція


Тема лекції д.т.н., професора Michalа Bembeneka була «Математична та експериментальна моделі витікання дисперсних матеріалів з бункера». В ході лекції професором з Польщі були розкриті особливості такого процесу, властивості дисперсних матеріалів, механіка взаємодії дисперсних матеріалів зі стінками бункера враховуючи його геометрію, фактори, які потрібно враховувати при побудові математичної та експериментальної моделей.

Конференція Конференція


Щиро дякуємо нашим шановним лекторам за цікаві змістовні лекції, які безумовно сприятимуть покращенню наших освітніх програм та якості освітнього процесу загалом, розвитку наукових розробок та їхньої інтеграції у виробництво, розвитку міжнародної співпраці.

Конференція Конференція Конференція


Доцент кафедри галузевого машинобудування Сергій ШИМЧУК