Перейти до основного вмісту

Конкурс робіт «Від Сміта до Джобса: хто наступний?»

      У Луцькому національному технічному університеті на факультеті бізнесу проводиться Конкурс наукових робіт "Від Сміта до Джобса: хто наступний?".

      Метою заходу є сприяння реалізації науково-дослідницьких здібностей учнівської та студентської молоді, формування сучасного творчого покоління молодих науковців, пропаганди науки.

      Учасники конкурсу: 1) учні10–11 класів загальноосвітніх шкіл; 2) студенти професійних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНКУРСУ:

- Підприємництво

- Торгівля

- Товарознавство

- Бізнес та бізнесова діяльність

- Менеджмент

- Маркетинг

- Міжнародні економічні відносини

- Національна економіка

- Економіка підприємства

     Етапи проведення конкурсу:

5 квітня – останній день прийому робіт та реєстрації заявок конкурсантів. Робота та заявка мають надійти до 17 год. 05.04.2018 р. у паперовому вигляді (за штемпелем) та електронному.

12 квітня – після експертизи робіт здійснюється розсилання запрошень учасникам (на електронну адресу) на фінал конкурсу.

20 квітня – фінал конкурсу. На фінал конкурсу учасники готують презентацію та захищають її у фінальному змаганні перед експертами.

      Умови участі в конкурсі:

1. На конкурс подаються роботи (проекти), підготовлені як індивідуально, так і колективно (склад колективу авторів не більше 4 осіб).

2. Конкурсна робота виконується українською мовою (подається електронний та паперовий варіант).

3. Для участі в конкурсі претенденти подають відомості про автора/авторів та наукового керівника.

4. Роботи, надіслані на конкурс, авторам не повертають. Конкурсні роботи, які не відповідають встановленим вимогам або оформлені недбало, організаційним комітетом не приймаються та не рецензуються.

5. Імена учасників конкурсу не розголошуються до моменту публікації списку переможців.

       СТРУКТУРА КОНКУРСНОЇ РОБОТИ:

1. Титульний аркуш (дані про автора, назва проекту).

2. Зміст роботи.

3. Теоретична частина

4. Аналітична частина

5. Проектно-рекомендаційна частина

6. Висновки

7. Список використаних джерел (за необхідності).

8. Додатки.

      ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ:

     1.Мова конкурсної роботи – українська.

     2.Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4.

     3.Параметри сторінки (поля): зверху – 2, знизу – 2, зліва – 3,0, справа –1,5 см; вирівнювання – по ширині листа.

     4.Обсяг не повинен перевищувати 20 сторінок (без додатків).

     5.Ілюстрації, таблиці, що займають всю площу аркушу рекомендовано виносити в додатки.

     6.За необхідності конкурсна робота може супроводжуватися списком використаних джерел (на кожну позицію має бути посилання в тексті),оформленим відповідно до стандартів.

      Конкурсна робота відсилається за поштовою адресою: Факультет бізнесу Луцького НТУ, вул. С. Ковалевської, 29, м. Луцьк 43024. Електронний варіант роботи та заявки відсилаються за адресою електронної пошти: fb@lntu.edu.ua з приміткою «На конкурс».

       Контактна особа: заступник декана факультету бізнесу Олена Вікторівна Баула (тел. +38(050)1386599).