Перейти до основного вмісту

1 березня 2024 року кафедрою комп’ютерних наук ЛНТУ був проведений круглий стіл з обговорення змісту, особливостей реалізації і перспектив розвитку освітніх програм спеціальності «Комп’ютерні науки» для бакалаврського та магістерського рівня.

ФКІТ

Захід відбувся за участі стейкхолдерів спеціальності: представників провідних підприємств та організацій регіону, НПП представників ЗВО України та здобувачів освітніх програм кафедри. А саме, до роботи круглого столу приєднались:

Гагарін Олександр Олександрович – к.т.н., доцент кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці ІАТЕ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Недашківський Олексій Леонідович –професор кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці ІАТЕ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Субботін Сергій Олександрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри програмних засобів, Національного університету «Запорізька політехніка».

Булатецька Леся Віталіївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Козубцова Леся Михайлівна – к.т.н., доцент, завідувач кафедри кафедри математики та фізики,  Військовий інститут телекомунікації та інформатизації.

Гришанович Тетяна Олександрівна - кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри компʼютерних наук та кібербезпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Довгополик Катерина Анатоліївна – викладачка кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Герасимчук Андрій, Остапчук Олександр – здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Швець Дарія, Пись Наталія – здобувачі бакалаврського рівня.

ФКІТ

В обговоренні взяли участь як керівники та представники компаній, які впродовж багатьох років є партнерами кафедри комп’ютерних наук, регулярно залучаються до організації освітнього процесу, так і нові стейкхолдери, з якими нещодавно налагоджена співпраця:

Яцканич Олександр - представник ІТ компанії LIGHT WEB.

Савчук Кирило–  керівник BM Tech.

Коменда Тарас– керівник ТОВ «МІНТ ІННОВЕЙШН», а також к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук ЛНТУ.

Лінчук Олександр– провідний фахівець із організації інформаційної безпеки BM Tech.

Вавринюк Катерина – випускниця 2023 року, старший лаборант кафедри прикладної математики та механіки ЛНТУ.

Гуда Володимир – SEO Team-Lead компанії ГУРТ РЕ ДИЗАЙН.

Завідувач випускової кафедри, гарант освітньої програми другого магістерського рівня вищої освіти Валерій Ліщина разом із гарантом освітньої програми бакалаврату Юрієм Тулашвілі розповіли про особливості освітніх програм, їх зміст, перелік освітніх компонентів, програмні результати навчання та компетентності.

ФКІТ

На круглому столі роботодавцями було висловлено ряд побажань та пропозицій до вдосконалення освітніх програм щодо формування необхідних знань та вмінь у здобувачів вищої освіти даної спеціальності, які є важливими для них як потенційних працівників на відповідних підприємствах.

Значна частка орієнтована на інтеграцію освітнього та наукового процесу з підприємствами ІТ-індустрії, а також залучення інженерів-програмістів та розробників до освітнього процесу в університеті.

ФКІТ

Керівник компанії МІНТ ІННОВЕЙШН Тарас Коменда представив напрями співпраці компанії з кафедрою, це: зустрічі зі студентами; проведення ряду теоретичних meetup для студентів та викладачів на базі Mint Innovations; навчання студентів, за різними програмами підготовки на базі компанії (Web systems development basics, Embedded systems development basics, Project management basics); робота над конкретним практичним завданням на базі компанії; навчання з елементами дуальної освіти.

Усі рекомендації та побажання будуть обговорені на засіданнях груп забезпечення освітніх програм та будуть враховані в реалізації освітньої діяльності за ОП.

Також були наведені результати врахування пропозицій та побажань роботодавців з попередніх круглих столів в освітніх програмах.

ФКІТ

При нагоді обговорили проект Програми предметного тесту з інформаційних технологійєдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістр на основі НРК 6, НРК 7. Д.т.н., професор Субботін Сергій Олександрович є заступником голови комісії з розробки цієї програми.

Слід зазначити, що обговорення освітніх програм проводиться в університеті постійно та орієнтоване на підвищення якості освітнього процесу та конкурентоздатності випускників на ринку праці.

Кафедра компʼютерних наук