Перейти до основного вмісту

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування молодіжної політики» спрямована на формування системних спеціалізованих знань та розвиток дослідницьких і професійних навичок, вмінь і компетенцій здобувачів задля ефективного вирішення стратегічних та поточних завдань в системі інституцій державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства та підприємницького сектору на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях у галузі молодіжної політики та молодіжної роботи.

Унікальність освітньої програми базується на формуванні освітнього середовища міжособистісної комунікації, що забезпечує професійну підготовку висококваліфікованих кадрів нового покоління, здатних системно розуміти, професійно розв’язувати проблеми та завдання стратегічного і поточного характеру, генерувати оригінальні й ефективні для держави, громади й суспільства ідеї, формувати та реалізувати концепції, плани, проєкти, приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності для формування та забезпечення якісного функціонування молодіжної політики та молодіжної роботи.

фото

Здобувачі даної програми вивчатимуть:

 • сферу молодіжної політики, її місію та завдання в Україні та інших країнах;
 • формування та реалізацію молодіжної політики національного та місцевого рівня;
 • нормотворчість у молодіжній політиці, роботу з програмами для молоді на різних рівнях;
 • історію та сучасний стан молодіжної політики країн Ради Європи, Європейську молодіжну стратегію та політику «молодіжних гарантій» у країнах ЄС;
 • процес стратегування й впровадження стратегій, які дотичні до молоді;
 • проєктний дизайн та менеджмент у соціальній та молодіжній сферах;
 • участь молоді та громадянську активність, розвиток демократії, залучення молоді до прийняття рішень;
 • розвиток  волонтерських програм та менеджмент волонтерів;
 • молодіжні центри та молодіжну інфраструктуру;
 • новітні комунікації та цифрові інструменти для молодіжної політики та інші теми.
   

Де зможе може працювати випускник:
-  в центральних і місцевих органах державної влади;
- в органах місцевого самоврядування;
- в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
-  на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
-  в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

 

Бюджетна пропозиція: результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ 2023/2024), результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ 2024), мотиваційний лист.

Небюджетна пропозиція: результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ 2023/2024), результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ 2024), мотиваційний лист.

*Магістерська програма стартує за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в України та ГО «Молодіжна Платформа».

 

 
Приймальна комісія: 096 543 89 89

E-mail: maksym.voichuk@lutsk-ntu.com.ua 

Адреса ФБП: вул. Львівська 75, м. Луцьк, Волинська обл..