Перейти до основного вмісту

Для забезпечення високої якості підготовки фахівців для харчової галузі важливим є залучення зовнішніх стейкхолдерів до проведення майстер-класів, лекційних, практичних та лабораторних занять. 10 квітня 2024 року головний технолог ТОВ «ДМИТРУК-ФУДЗ» Петро Гіль провів лабораторне заняття з дисципліни «Інноваційні технології харчових виробництв» (викладач – к.т.н., доцент Світлана Панасюк) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Крафтові харчові технології» (спеціальність 181 Харчові технології) на тему «Використання інноваційних інгредієнтів у виробництві м’ясних паштетів та варених ковбас». Захід відбувся в рамках проекту AccEnt "Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти".

Харчові технології


На занятті здобувачі ознайомились з інноваційними підходами до створення функціональних м’ясних продуктів, використання овочевих волокон та рослинної сировини у їхніх рецептурах. Для закріплення отриманих теоретичних знань студенти виготовили дослідні зразки інноваційних м’ясних продуктів та провели дослідження їхніх органолептичних та фізико-хімічних властивостей.

Харчові технологіїХарчові технологіїХарчові технології


Під час лабораторного заняття використовували нове обладнання, яке було придбане в рамках проєкту «Прискорення інновацій та підприємницької майстерності у вищих навчальних закладах – AccEnt» для кафедри харчових технологій та хімії. Закуплене обладнання дозволить здобувачам усіх рівнів спеціальності 181 Харчові технології розробляти інноваційні харчові продукти, досліджувати та обґрунтовувати технологічні режими їхнього виготовлення в межах університетської навчальної лабораторії. 

Харчові технологіїХарчові технологіїХарчові технологіїХарчові технології


За підсумками лабораторного заняття здобувачі отримали практичні навички з розроблення та виробництва крафтових м’ясних продуктів з додаванням інноваційних інгредієнтів рослинного походження. Сподіваємося, що співпраця з виробничниками, яка стала доброю традицією на кафедрі харчових технологій та хімії, буде плідною та довготривалою.

 

Матеріал підготувала

Світлана ПАНАСЮК