Перейти до основного вмісту

Тут, у колі друзів, наче мить спливає час

І луна наука, що зібрала разом нас.

Радо і привітно сивий Світязь нас зустрів.

Тут, у колі друзів, зрозуміло все без слів.

На вітрилах мрії у далеку путь

Корабель надії хвилі понесуть.

На вітрилах мрії в даль через віки,

Щоб на небі запалить зірки.

(Дует «Світязь»)*

НА ХВИЛЯХ СВІТЯЗЯ НАУКА ЄДНАЄ ПОКОЛІННЯ

 

 

Протягом трьох днів, з 30 травня по 1 червня 2017 року в одному з мальовничих та душевних місць Волині, на території Національного парку “Шацькі озера” на березі озера Світязь відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Матеріали і покриття в екстремальних умовах: теоретичні і експериментальні основи технологій виготовлення».

Ініціаторами проведення конференції виступили: Луцький національний технічний університет, Інститут проблем матеріалознавства НАН України та Мала академія наук України.

 

 

Співорганізаторами конференції виступили провідні наукові та вищі навчальні заклади України, Польщі, Білорусі, Болгарії, Великобританії та ряд наукових товариств України (всього 19 організацій).

Основою метою конференції було зосередження уваги на проблемах матеріалознавства, розв’язок яких пов'язаний із викликами сьогодення. Також головним завданням стало обмін інформацією, досвідом та поглиблення знань, в першу чергу, молодих вчених, аспірантів та фахівців в галузі сучасної проблематики та методології структурно–неоднорідних матеріалів. Значну увагу було приділено використанню комп’ютерних технологій при моделюванні та дослідженні структурних і експлуатаційних характеристик матеріалів сучасного машинобудування.

Кількість учасників, яка взяла безпосередню участь у роботі конференції  – 71 особа, в тому числі члени організаційного комітету та 15 учнів Малої академії наук України.

 

 

Урочисто відкрив конференцію зі вступним словом один з основних організаторів професор Віктор Рудь, який відзначив важливість проведення такого роду наукових заходів та залучення молоді до творчо-наукових звершень.

 

Вітальні слова та побажання плідної наукової праці під час роботи конференції лунали з вуст президії, а саме проректора Луцького НТУ Сергія Шимчука, директора Інституту проблем матеріалознавства НАН України, академіка Юрія Солоніна, завідувача відділу мікромеханіки, реології і обробки тиском порошкових та композиційних матеріалів, член-кореспондента Михайла Штерна, заступника директора НЦ «МАНУ» Тетяни Пещеріної.

 

З пленарними доповідями, які визначили загальний характер роботи та дискусій конференції виступили:

Академік НАН України Солонін Ю.М.:

Композити на основі магнію, отримані реакційним механосинтезом: структура, термодинамічні та водень-сорбційні властивості.

Докторант Кашицький В.П.:

Наукові основи адаптації структури епоксикомпозитів до умов експлуатації.

Заступник директора НЦ «МАНУ» Пещеріна Т.В.:

Досягнення та перспективи розвитку діяльності НЦ «МАНУ»

Докторант Повстяной О.Ю.:

Компютерно-імітаційне моделювання процесів консолідації порошків;

Докторант Мікуліч О.А.:

Динамічний напружений стан пінистих середовищ з тунельними порожнинами;

Доктор технічних наук, професор Бейгельзімер Я.Є.:

Кручение под высоким давлением: неустойчивость пластического течения в экстремальных условиях.

 

 

 

 

Секційні засідання конференції працювали за двома напрямками:

·                        Технології отримання, структура і властивості матеріалів та виробів, що працюють в екстремальних умовах;

·                        Моделювання та експериментальні дослідження технологій сучасного  матеріалознавства і машинобудування.

Для учнів Малої академії наук були прочитані лекції:

Солонін Юрій Михайлович, академік НАН України, директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

«Перспективи розвитку науки в Україні»;

Шимчук Сергій Петрович, к.т.н., проректор з НПР Луцького національного технічного університету

«Технології підвищення зносостійкості матеріалів та методи дослідження їх триботехнічних характеристик»;

Гулай Ольга Іванівна, д.пед.наук, професор  Луцького національного технічного університету

 «Європейський центр ядерних досліджень – найбільша дослідницька лабораторія світу»;

Сичук Віктор Анатолійович, к.т.н., ст. викл. Луцького національного технічного університету

«Співпраця Луцького національного технічного університету з фірмою DelCam»;

Кашицький Віталій Павлович, к.т.н., доцент Луцького національного технічного університету

«Полімеркомпозити  - матеріали майбутнього»


 

Конференція відзначила позитивний момент поєднання у межах одного заходу розгляд і обговорення питань, що пов’язані з прикладним та комп’ютерним матеріалознавством. Таке поєднання прискорює обмін науковими досягненнями у різних галузях науки і сприяє інтенсивному впровадженню наукових розробок у виробничу практику.

 

 

Проведення конференції такого рівня на базі Луцького НТУ стимулює удосконалення традиційних і створення нових освітніх технологій, а залучення до конференції учнів Малої академії наук України сприяє популяризації науки серед молоді.

 

P.S. Особлива подяка членам організаційного комітету кафедр прикладної механіки та матеріалознавства Луцького НТУ у оперативній, гнучкій, злагодженій та професійній роботі до, під час та після на всіх етапах проведення конференції.

 

 

Вчений секретар конференції,

Олександр Повстяной