Перейти до основного вмісту

Здобувачі першого курсу вже здали перший модуль, мали можливість звикнути до нового статусу студента, ознайомились з правилами внутрішнього розпорядку ЛНТУ і,  нарешті, настав час отримати чергову корисну інформацію яка, безумовно, буде використана для саморозвитку та отримання важливого досвіду. А отже,  впродовж двох тижнів, з 10.11.2023 р. по 23.11.2023 р., були проведені зустрічі зі студентами першого курсу ОП 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОП  191 «Архітектура та містобудування», ОП 022 «Дизайн», ОП 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» факультету архітектури, будівництва та дизайну, які були присвячені питанням міжнародної академічної мобільності.

ФАБД ФАБД ФАБД


Поінформованість здобувачів щодо можливостей реалізації права на академічну мобільність, підвищення зацікавленості: ось основні завдання, які були перед спікером.  Зустрічі ініціювала та провела заступник декана з партнерства та координатор академічної мобільності факультету архітектури, будівництва та дизайну доцент Задорожнікова Ірина Вікторівна. На зустрічах була презентована загальна інформація щодо відділу міжнародних відносин, відповідальних осіб на факультеті та кафедрах, до яких можна звернутись задля отримання необхідної інформації, поповнено сторінку Internetional Relations Office LNTU (iro_lntu) новими підписниками в Instagram, де завжди можна отримати актуальну інформацію щодо нових програм академічної мобільності.

ФАБД ФАБД ФАБД


Представлені форми і види міжнародної академічної мобільності, діючі, на даний час, програми та умови їх реалізації. Здобувачі дізнались про програми навчання, проходження практики, стажування за кордоном, умови та правила подання документів для участі в них. Була надана інформація, щодо студентів, які вже скористались правом на академічну мобільність, їхні відгуки та фото.

ФАБД ФАБД ФАБД


Міжнародна академічна мобільність, без сумніву, є перспективною можливістю для розвитку потенціалу здобувачів, а реалізація программ сприяє набуттю нових SoftSkills, дає змогу набути досвід іноземних колег,  збагатитися культурно та вдосконалити свої мовні знання.

  Доцент кафедри БЦІ Задорожнікова І.В.