Перейти до основного вмісту

В рамках навчального процесу на кафедрі агрономії в онлайн-режимі була проведена відкрита лекція англійською мовою на тему: «Recycling of organic waste: populism or a paradigm of harmonious existence?» (Переробка органічних відходів: популізм чи парадигма гармонійного існування?).

Лектором виступала кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Оксана Валецька, яка на даний час проходить наукове стажування в Шведському аграрному університеті (м. Упсала, Швеція) в рамках стипендії для українських науковців.

агрономіяАгрономіяагрономіяагрономіяагрономіяагрономія

Лекцію слухали здобувачі різних курсів спеціальностей 131 Екологія, 201 Агрономія, 205 Лісове господарство, 208 Агроінженерія та викладачі факультету. Доповідач закцентувала увагу слухачів на основних проблемах утилізації органічних відходів та методах їх переробки, зокрема компостуванні, не лише в Україні, але і за кордоном.

«Відходи органічного походження становлять основну масу усіх відходів, які на сьогодні утворюються внаслідок життєдіяльності суспільства, тому необхідно спрямовувати основні зусилля науковців на пошуки шляхів їх використання, аби знизити навантаження на навколишнє середовище», - наголосила Оксана Валецька.

АгрономіяАгрономіяагрономіяагрономіяагрономіяагрономіяагрономіяагрономія

Зокрема, напрямом наукових досліджень науковиці в Швеції є використання тропічної мухи, личинка якої, є потужним продуцентом органічних добрив та джерелом білку для тваринницьких комплексів.

Для здобувачів важливим було не лише отримання цікавої та потрібної у їхній майбутній професії інформації, але і перевірка своїх знань щодо її сприйняття іноземною мовою.

агрономіяагрономіяагрономіяагрономіяагрономіяагрономіяагрономія

Кафедра агрономії