Перейти до основного вмісту

1 лютого 2024 року на кафедрі архітектури та дизайну було проведено обговорення освітніх програм спеціальності 022 Дизайн, де були присутні усі гаранти освітніх програм, зокрема професор Сергій Пустюльга (ОП «Дизайн» першого рівня вищої освіти), доцент Юлія Бондарчук (ОП «Дизайн» другого рівня вищої освіти), доцент Тетяна Бокій (ОП «Графічний дизайн» першого рівня вищої освіти), а також весь професорсько-викладацький склад кафедри.

фото

Завідувач кафедри архітектури та дизайну доцент Оксана Пасічник ознайомила усіх присутніх із тим, що сьогодні на кафедрі ведеться підготовка здобувачів за п’ятьма  ОП та з двох спеціальностей 191 Архітектура та містобудування та 022 Дизайн. У зв’язку із отриманням Наталею Скляренко наукового ступеня доктор мистецтвознавства у 2024 році на кафедрі відкривається ще одна освітньо-наукова програма «Дизайн» для підготовки здобувачів за третім рівнем вищої освіти. Усі представлені програми є гнучкими, добре адаптованими до динамічного студентського життя та швидкозмінних вимог сучасних роботодавців. Вона відзначила, що перевагами навчання є вивчення широкого спектру фахових дисциплін, що охоплюють усі аспекти дизайн-діяльності, можливості навчання студентів та стажування викладачів у кращих вузах Польщі, Португалії, Німеччина та Великобританії, а також реальні перспективи працевлаштування у численних дизайнерських фірмах та студіях міста Луцька та області, які створені переважно нашими випускниками.

фото

Гаранти освітніх програм проаналізували кадровий склад, наголосивши на високій кваліфікації та креативному підході викладачів до розв’язання освітніх задач. Сергій Пустюльга та Наталія Скляренко підкреслили важливість залучення студентів усіх ОП до участі у семінарах, наукових конференціях та форумах, виставках та конкурсах, які організовуються на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Це надасть можливість оцінити конкурентоздатність здобувачів дизайн-освіти в ЛНТУ.  

фото

Зважаючи на проведений моніторинг кожної ОП, доцент Юлія Бондарчук як гарант ОП «Дизайн» для здобувачів другого (магістерського) рівня наголосила на наступних питаннях: необхідності оновлення переліку вибіркових дисциплін, які доповнюють обов’язкову складову; необхідності аналізу використання комп’ютерних програм на ринку дизайнерських послуг та відповідно, потребу їх оновлення у робочих програмах курсу «Комп’ютерні технології в дизайні». Ці питання є важливим для якісної підготовки вступників на другий (магістерський) рівень, що вже мають гарне комп’ютерне підґрунтя, а потребують, навпаки, ґрунтовної підготовки з пропедевтичних фахових дисциплін, особливо композиції, формотворення, кольорознавства тощо. У свою чергу, доцент Тетяна Бокій закцентувала увагу на важливості покращення комп’ютерної підготовки, зокрема запровадження її ще з першого кусу, що є першочерговою вимогою сучасності. А також звернула увагу викладачів на необхідність введення окремими модулями практичних завдань з рисунку та живопису, що передбачають виконання роботи у цифровому форматі поряд із ручною графікою.

фото

Усі викладачі, які залучені до роботи із дизайнерами, підтримали необхідність посилення практичної підготовки дизайнерів, що ґрунтується на залученні до навчального процесу роботодавців та поступового запровадження дуальної освіти. Обговорення ОП окреслило перспективи подальшого розвитку кафедри та визначило питання, нагальні для покращення та оптимізації навчального процесу.

Доктор мистецтвознавства,

доцент кафедри архітектури та дизайну Наталія Скляренко