Перейти до основного вмісту

22.02.2024 р. відбулося обговорення проєктів освітніх програм спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» ЛНТУ. Освітня діяльність за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» в ЛНТУ проводиться за трьома рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем.

Іпз

До обговорення доєдналися гаранти зазначених ОП, члени груп забезпечення ОП, а також стейкхолдери: здобувачі освіти, представники академічної спільноти, випускники та фахівці-практики.

Іпз Іпз Іпз


Завідувач кафедри та гарант освітньої програми бакалаврського рівня вищої освіти «Інженерія програмного забезпечення» Наталія Ліщина представила колег та охарактеризувала особливості підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення в ЛНТУ.

Декан факультету комп’ютерних та інформаційних технологій ЛНТУ Інна Кондіус привітала учасників заходу та побажала плідної роботи.

Іпз


Проаналізувавши кращі практики освітньої діяльності за спеціальністю ІПЗ українських та закордонних ЗВО, також врахувавши рекомендації стейкхолдерів, був сформований перелік нормативних дисциплін, які забезпечують формування результатів навчання передбачених стандартом вищої освіти за спеціальністю та освітньою програмою. Завідувач кафедри Наталія Ліщина познайомила учасників зустрічі з переліком освітніх компонент освітніх програм з інженерії програмного забезпечення.

Іпз

Також обговорили процедуру вибору дисциплін в ЛНТУ та можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. Наталія Ліщина закцентувала увагу на активній участі представників ІТ компаній, фахівців-практиків в організації та реалізації освітнього процесу за ОП. Крім того, кафедра залучає до аудиторних занять на ОП ІТ-практиків.

Іпз Іпз


Керівник компанії МІНТ ІННОВЕЙШН Тарас Коменда представив напрями співпраці компанії з кафедрою, це: зустрічі зі студентами; проведення ряду теоретичних meetup для студентів та викладачів на базі Mint Innovations; навчання студентів, за різними програмами підготовки на базі компанії (Web systems development basics, Embedded systems development basics, Project management basics); робота над конкретним практичним завданням на базі компанії; навчання з елементами дуальної освіти.

К. т. н., доцент кафедри інформаційних технологій та моделювання РДГУ Сяський Володимир Андрійович закцентував увагу на підходах до вивчення дисципліни «Алгоритми та структури даних» на 1 курсі бакалаврату. Голова циклової випускової комісії компʼютерної та програмної інженерії Волинського фахового коледжу НУХТ Ройко Олександр Юрійович та завідувач кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки ВНУ імені Лесі Українки Гришанович Тетяна Олександрівна підтримали колегу в важливості структурного поєднання викладання на 1 курсі дисциплін «Алгоритми і структури даних» та «Програмування». Дискутували, з якої мови програмування розпочинати навчання та чи варто дві мови програмування вивчати на 1 курсі одночасно.

Іпз

К.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування Жуковський Віктор Володимирович зазначив, що програмні результати, передбачені освітньою програмою, досягаються під час вивчення нормативних дисциплін навчального плану освітньої програми. Також відзначив, що НПП, які працюють на кафедрі ІПЗ постійно підвищують свою професійну та академічну кваліфікацію. Позитивно охарактеризував роботу СКТБ на факультеті, та можливість студентів бути долученими до реалізації стартапів.

Android-розробник компанії EvoPlay, викладач-сумісник кафедри ІПЗ Корень Віталій підтримав колегу в важливості сприяння розвитку стартапів та залучення студентів до їх реалізації в межах вивчення дисциплін.

Завідувач кафедри інформаційних технологій та моделювання РДГУ Мороз Ігор Петрович запропонував дисципліну назвати класично «Дискретна математика». Також зауважив на важливості набуття програмного результату ПР16, який формує навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску всіх видів програмної документації.

Іпз

Відбулась цікава дискусія з питання викладання ОК «Фізика» для бакалаврів з ІПЗ. Мороз Ігор Петрович презентував досвід своєї кафедри. Говорили про формування ПР10 під час вивчення цієї дисципліни, та використання цих навичок, зокрема в індустрії розробки комп’ютерних ігор.

Д. т. н., професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки Київського національного торговельно-економічного університету Криворучко Олена Володимирівна позитивно охарактеризувала освітні програми з ІПЗ ЛНТУ. Відзначила системну співпрацю кафедри ІПЗ з роботодавцями регіону. Також зазначила на важливості набуття навичок з управління ІТ-проектами впродовж навчання як на бакалавраті, так і в магістратурі.

Керівниця центру розвитку талантів SoftServe у Рівному Катерина Малаш зазначила, що SoftServe і ЛНТУ напрацювали основні напрямки співпраці. Сьогодні студент спеціальності інженерія програмного забезпечення працює в компанії і здобуває неформальну освіту.

Іпз

SEO Team-Lead «ГУРТ РЕ ДИЗАЙН», випускник ОП Володимир Гуда наголосив на тісній співпраці з кафедрою та важливості залучення практиків до різних форм роботи зі студентами.

Бойко Анжела Петрівна – кандидат технічних наук, доцент, декан факультету комп’ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили відзначила важливість таких заходів та обговорень для вдосконалення процесу підготовки ІТ фахівців в ЗВО.

Дякуємо усім учасникам за співпрацю та за конструктивні обговорення і пропозиції!

Кафедра ІПЗ