Перейти до основного вмісту

На технологічному факультеті Луцького НТУ провели національні наукові дискусії

11 квітня, у рамках відзначення 10-ї річниці надання Луцькому технічному університетові статусу національного, на технологічному факультеті було проведено ряд науково-пізнавальних заходів. Зокрема, на факультеті провели дискусійні круглі столи та урочисте засідання кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Відтак, кафедри електроніки та телекомунікацій і приладобудування організували круглий стіл на тему: «Організація науково-дослідної роботи з використанням досвіду закордонних вузів». Участь у цікавому заході взяли 23 представники кафедр «Електроніки та телекомунікацій», «Приладобудування» (ТФ) та «Фундаментальних наук» (ФКНІТ).

За тематикою круглого столу було заслухано чотири доповіді, зокрема, к.т.н., доц. Петра Баховського на тему «Особливості організації та проходження стажування у Польщі (Політехніка Люблінська)». ІЗ доповіддю на тему «Застосування наукових знань з електроніки, мікропроцесорної техніки, мікроскопії в побудові аналітичного обладнання для контролю якості матеріалів» виступив к.ф.-м.н., доц. Микола Хвищун. «Про співпрацю з ВНЗ Польщі» доповів д.т.н., проф. Віктор Марчук та доповідь на тему «Про проходження стажування в Німеччині (Вища технічна школа Оствестфалія-Ліппе)» підготував к.ф.-м.н., доц. Юрій Коваль.

Лектори поділились досвідом стажування у вищих навчальних закладах Польщі і Німеччини; розповіли про організацію матеріально-технічної бази, навчального і науково-дослідницького процесів; відмітили основні напрямки наукових досліджень, нові розробки і досягнення науковців та можливості співпраці в галузях спільних наукових інтересів.

Покращення зв’язків із закордонними партнерами дає можливість обмінюватися досвідом та інноваційними технологіями; здійснювати спільні дослідження, отримувати гранти; проводити стажування викладачів та обмін студентами; організовувати лекції та ознайомлюватися з досвідом викладацької роботи, створювати спільні культурні заходи, конференції, семінари. Крім того, спільна публікація результатів робіт допоможе в покращенні доступу до наукової літератури, вивчення досвіду організації навчального процесу, розробки навчальних програм тощо.

До того ж, кафедра прикладної механіки з нагоди 10-річного ювілею Луцького НТУ організувала дискусійний круглий стіл на тему «Перспективні технології в інженерії». Захід відбувся у сучасній модернізованій міжфакультетській проектно-конструкторській лабораторії сучасних технологій.

Колегами було відзначено, що деякі розробки перспективних технологій є результатом теоретичних досліджень у поєднанні з практичними експериментами. Це, зазвичай, призводить до створення нових технологій, що базуються на досягненнях останніх років, які до цього часу залишалися спірними та не отримали розвитку свого потенціалу.

Як приклад, було наведено модернізацію власними зусиллями кафедрою ПМ вертикально-фрезерного верстату моделі 6520Ф3 у рамках підготовки магістерської роботи. Відтак, на базі розробки магістранта, можна оновити систему керування майже усіх застарілих верстатів. Найголовніше те, що розробка такої сучасної системи є недороговартісною. Дані перспективні технології можуть змінити рівень технологічного розвитку як кафедри, так і ВИШу вцілому.

Під час жвавого обговорення колективом кафедри було зазначено, що проведені дослідження наші студенти мають змогу висвітлити у статтях, які публікуються у студентському науковому віснику, подавати на конкурси студентських наукових робіт та брати участь у різноманітних конференціях. Це дасть змогу підкреслювати та підсилювати поважний і відповідальний статус НАЦІОНАЛЬНОГО нашого рідного ВИШу в Україні та за кордоном.

Водночас, у корпусі №2 Луцького НТУ відбулося урочисте засідання кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій «20-річчя кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій».

На засіданні були присутні викладачі, учбово-допоміжний персонал та запрошені гості. Захід відкрила завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій к.т.н., доцент Лариса Гуменюк.

Під час засідання було проаналізовано роботи кафедри, визначено шляхи покращення навчального процесу, наукової та методичної роботи професорсько-викладацького складу.

Крім того, було проаналізовано динаміку набору студентів на спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», визначено причини зниження кількості студентів та одноголосно прийнято рішення про клопотання перед Вченою радою Луцького НТУ про переведення кафедри з технологічного факультету на факультет комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Тим часом, для студентів спеціальності було проведено лекцію на тему «Історія кафедри Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій».

 


 

Більше фото за посиланням: https://www.facebook.com/909906129163438/photos/?tab=album&album_id=9647...

ТФ Луцького НТУ