Перейти до основного вмісту

У новому навчальному році на факультеті аграрних технологій та екології розпочали свою роботу нові СКТБ, до роботи в яких активно залучаються студенти, небайдужі до наукового пошуку, ті, хто не обмежується базовими знаннями, а прагне більшого. 

СКТБ «Екомоніторинг» під керівництвом доцента кафедри екології Миколи Федонюка залучає до досліджень студентів–екологів, агрономів та всіх, хто цікавиться питаннями інструментального моніторингу стану довкілля (води, ґрунтів, атмосферного повітря), роботи з вимірювальною апаратурою та приладами екологічного контролю, застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій в природничих науках, роботою з космічними знімками для аналізу процесів і явищ на поверхні нашої планети. 
 

ФатеФате


Що таке парникові гази і чому їх кількість в атмосфері зростає, як виміряти вміст СО2 та яким він є в приміщенні, де проходили заняття, і на вулиці? А яку кількість вологи можна добути з атмосферного повітря в аудиторії протягом однієї пари за допомогою осушувача? Водяна пара, до речі – це також парниковий газ, якого у повітрі найбільше, про що ми часто забуваємо, обговорюючи сучасні зміни клімату…

Вимірювання та досліди, робота з приладами та за комп’ютером, опрацювання космічних знімків та практичне застосування прикладних мобільних додатків в екології  і агрономії – це те, з чим знайомилися слухачі гуртка на заняттях.

Фате

«Залучення до наукової роботи, додаткові заняття для допитливих – це і виконання дослідницьких робіт та проєктів, участь в конкурсах та олімпіадах, конференціях та форумах, наукові публікації. Це – ваша цікава дипломна бакалаврська або магістерська робота в перспективі» - розповідає Микола Федонюк.

«На кафедрі ми практикуємо також залучення гуртківців до виконання госпрозрахункових наукових досліджень. Так, в минулому році наші студенти разом з викладачами і завідувачем кафедри працювали над дослідженнями екологічного стану та фізичних параметрів природних комплексів Черемського заповідника, а також рахували і облікували дерева на замовлення Підгаєцької громади на її території. Для студента така робота – це часто ще і перший заробіток, перші невеликі власні кошти»,- додає науковець.

Робота іншого СКТБ на ФАТЕ «AgroHub» стартувала лише цьогоріч, яке започаткувала новостворена кафедра агрономії. 
 

ФатеФате


«Здобувачі залучені не лише до комплексу агрономічних досліджень, але і до організації та обладнання приміщення для майбутньої лабораторії де планується створення освітньо-наукового центру для надання консультаційних послуг фермерським господарствам регіону» - кажуть Микола Зінчук, завідувач кафедри агрономії та Марія Августинович, доцент кафедри агрономії, які і є керівниками СКТБ. 

Комплексна система агрохімічного забезпечення аграрних підприємств у воєнний та повоєнний час є, як ніколи, на часі, тому здобувачі будуть виступати як консультанти для надання рекомендацій стосовно живлення та удобрення сільськогосподарських культур на основі проведених же власноруч аналізів ґрунту та рослинного матеріалу. 
 

ФатеФатеФатеФатеФате


Лише поєднання науки та практики дозволить досягнути високих результатів не лише в освітньому процесі, але і впровадити обґрунтовані рішення в життя.

Кафедра агрономії