Перейти до основного вмісту

Луцький національний технічний університет сприяє своїм студентам у набутті додаткових знань, вмінь і навичок як у межах діючих освітніх програм, так і шляхом розширення освітніх горизонтів здобувачів через неформальні і інформальні форми освіти. На кафедрі екології також склалися усталені практики залучення студентів до інформальних форм здобуття знань (участь в наукових конкурсах, екоакціях http://surl.li/szfsd і інше) та неформальної освіти (курси, тренінги, вебінари, мобільність в освітньому середовищі). Викладачі кафедри спрямовують студентів у сфері такої активності, здійснюючи моніторинг та підбираючи для них найбільш цікаві онлайн-ресурси за тематикою дисциплін, які вивчаються.

У цьому навчальному році новий поштовх таким формам неформального навчання у ЛНТУ дали безкоштовні для наших студентів освітні платформи та преміум-курси http://surl.li/qjflz , за супроводу сектору дистанційної освіти та веб-технологій ЛНТУ, можливостями яких активно скористалися магістри і бакалаври – екологи.

У поточному семестрі магістри кафедри екології Куницький Микола, Ружицька Юлія, Красоткін Андрій, Михайлюк Вероніка, Пашковська Юлія, бакалаври – екологи Стрілецька Евеліна, Хомік Карина, Гусар Олександра, Томко Вікторія, Степанюк Ольга, Чабанчук Ірина, Шишолик Аделіна, Грабовська Вікторія та інші студенти пройшли ряд курсів та тренінгів з отриманням підтверджувальних сертифікатів, які будуть їм зараховані з відповідних освітніх компонентів як частина практичних робіт або комплексне практичне індивідуальне завдання.

Екологія

Неформальна освіта – це дійсно навчання без кордонів: так, Юлія Ружицька, магістр гр. ЕОСм-11, опанувала спецкурс за тематикою адаптації до кліматичних змін в Університеті Кейптауна (ПАР), а Максим Жук (АГРм-11) долучився до вивчення подібного курсу, присвяченого змінам клімату та сучасним науковим поглядам на них в Університеті штату Колорадо у США (University of Colorado Boulder).

Найбільш активно студенти здобували додаткові знання у неформальній освіті у процесі вивчення дисциплін «Відкриті наукові основи та практика в галузі екології», «Адаптація до кліматичних змін: регіональні аспекти», «Екологічне управління регіонів і територіальних громад» «Мілітарна екологія» (ОП Екологія магістерського рівня) та «Охорона і раціональне використання атмосферного повітря», «Екологічне картографування та ГІС», «Біоекологія» (ОП Екологія бакалаврського рівня).

Екологія

Ця позитивна практика продовжується, ряд студентів на даний час зареєстровані на курсах і тренінгах та активно поглиблюють свої професійні знання і розвивають «м’які навички», які будуть необхідними для них у майбутній фаховій діяльності.

Кафедра екології