Перейти до основного вмісту

Зустрічі зі стейкхолдерами, які проводяться на кафедрі компʼютерної інженерії та кібербезпеки, є важливим елементом для забезпечення актуальності та ефективності освітніх програм. Вони дозволяють кафедрі отримувати цінний фідбек від різних зацікавлених сторін щодо потреб ринку праці, останніх трендів у галузі кібербезпеки та компʼютерної інженерії, а також потреб студентів.

ФКІТ


23 лютого 2024 року  відбулася одна з таких зустрічей. В рамках зустрічі зі стейкхолдерами з числа академічної спільноти, роботодавців, здобувачів вищої освіти та випускників відбулося громадське обговорення проєктів освітніх програм «Компʼютерна інженерія» та«Кібербезпека», спеціальностей 123 «Компʼютерна інженерія»; 125 «Кібербезпека та захист інформації», освітніх рівнів бакалавр і магістр.

Модератором заходу стала завідувачка кафедри КІ та КБ, професор Наталія Чернящук, яка звернулася із вступним словом до учасників і підкреслила важливість участі стейкхолдерів у обговоренні ОП з метою поліпшення їх змісту відповідно до потреб сучасного ринку праці.

ФКІТ

Зустрічі допомагають ідентифікувати нові технології, методи та навички, які потрібно включити до навчальних планів, щоб вони відповідали потребам ринку праці. Стейкхолдери надають інформацію щодо того, які практичні навички та досвід студентам слід набувати для успішної карʼєри в галузі компʼютерної інженерії та кібербезпеки; сприяють створенню партнерств між кафедрою та роботодавцями, що полегшує стажування студентів, розробку спільних проєктів та можливості працевлаштування після закінчення навчання; дозволяють академічній спільноті отримувати прямий зворотний звʼязок від індустріальних партнерів щодо актуальних проблем і напрямків досліджень. Інформація від роботодавців і випускників про очікувані навички та можливості карʼєрного зростання може зробити програму більш привабливою для потенційних студентів.

В обговоренні взяли участь:

Олег Кулакевич – керівник ПП «Redwing Studio»;

Юрій Фірс – керівник фірми «Wetelo»;

Ольга Клімович –  ФОП Клімович в сфері програмного та апаратного забезпечення;

Олександр Король – начальник Управління інформаційно-комунікаційних технологій Луцької міської ради;

Олександр Ройко – к.т.н, голова циклової випускової комісії компʼютерної та програмної інженерії Волинського фахового коледжу НУХТ;

Надія Сахнюк – директор ПП «Профінтеко»;

– представники департаменту кіберполіції НПУ у Волинській області;

– представники Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації;

– представники Управління служби безпеки України у Волинській області;

Олександр Лінчук – провідний фахівець із організації інформаційної безпеки BM Tech;

Роман Вознюк – начальник відділу інформаційно-комунікаційних технологій управління цифрової трансформації та комунікацій;

Юлія Лукʼянчук – інженер-програміст Mint-Innovations;

Катерина Малаш – керівник центру розвитку талантів компанії SoftServe;

– здобувачі кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки;

– науково-педагогічні працівники кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки.

ФКІТ

Гаранти освітніх програм ознайомили стейкхолдерів з особливостями ОП, основними цілями, освітніми компонентами (ОК), що сприяють формуванню загальних і фахових компетентностей, а також сприяють досягненню програмних результатів навчання.

ФКІТФКІТФКІТ


Борис Мороз – доктор технічних наук, професор (Національний університет «Дніпровська політехніка») – відзначив позитивні логічні схеми освітніх програм, участь всіх груп стейкхолдерів в обговоренні ОП, впорядкований баланс знань внаслідок порядку вивчення дисциплін та підкріплення нормативних дисциплін вибірковими. Запропонував оновити перелік вибіркових дисциплін.

Борис Круліковський – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри обчислювальних машин (Національний університет водного господарства та природокористування) відзначив позитивне спрямування ОП, запропонував звернути увагу участь здобувачів у академічних обмінах.

Андрій Сидор – кандидат технічних наук, доцент кафедри обчислювальних машин (Національний університет водного господарства та природокористування) відзначив позитивні логічні схеми освітніх програм, разом з тим, вніс пропозицію щодо доцільності вивчення ОК «Архітектура компʼютерів» перед ОК «Системне програмування».

Роман Левкович – начальник відділу інформаційних технологій Луцький ремонтний завод «Мотор» – запропонував ввести до нормативної складової ОП «Кібербезпека» ОК «Побудова резервних систем» та «Архівування даних».

– Сергій Бортник – ФОП  в сфері програмного та технічного забезпечення запропонував ввести ОК «Soft Skills».

– Павло Мельник – провідний фахівець «Miratech» запропонував до вибіркової складової ввести ОК «Prompt engineering – Конструювання підказок» та «CVE - бази даних загальновідомих вразливостей інформаційної безпеки».

– Денис Сичов – спільне українсько-польське підприємство «Modern Expo» – більше теж приділив би увагу професійним навикам освітніх програм взамін веб-дизайну.

ФКІТФКІТ


Колеги поділилися власним досвідом підготовки здобувачів за ОП «Компʼютерна інженерія» і «Кібербезпека» у закладах вищої освіти України і загалом схвально оцінили зміст ОП, а також надали пропозиції щодо їх удосконалення.

Здобувачі вищої освіти рівня бакалавр (Ю. Лукʼянчук, О. Савчук, Т. Балабан, Т. Куманський, О. Палій, А. Конотопчик та ін.) та магістри (О. Конопський, Н. Романчук, Я. Войтович, Л. Поліщук, В. Семенюк та ін.) брали активну участь в обговоренні.

Студентка Юлія Лукʼянчук  висловила пропозиції щодо удосконалення ОП «Компʼютерна інженерія» та запропонувала «софт скіли розвивати паралельно з хард скілами надаючи з окремих дисциплін групові завдання».

Вона зазначила, що багато компаній надають для університетів чи студентів хороші набори для навчання, той же GitHub і його студентський набір чи JetBrains і їхній набір з різними IDE. «Але самою програмою я задоволена, як і тим, що кафедра намагаєтсья використовувати актуальне ПЗ для навчання і регулярно проводить зустрічі з стейкхолдерами для студентів. Певно різноманітність напрямків на ОП і можливість спробувати їх всіх дали мені шанс обрати той напрямок, який мене цікавить», – підсумувала Юля Лукʼянчук.

ФКІТ

За результатами онлайн-зустрічі було узгоджено низку пропозицій від стейкхолдерів щодо удосконалення проєктів освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти «Компʼютерна інженерія» і «Кібербезпека», які будуть враховані групами забезпечення освітніх програм.

 

Професор Наталія Чернящук, завідувач кафедри КІ та КБ