Перейти до основного вмісту

Оголошення конкурсу

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Луцький національний технічний університет відповідно до ст. 55 Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок проведення конкурсу та призначення на посади науково-педагогічних працівників Луцького національного технічного університету № 781 від 27.04.2023 р. оголошує конкурс на посади науково-педагогічних працівників (вакантні з 01.09.2024 р.):

Факультет архітектури, будівництва та дизайну:

 • доцента кафедри архітектури та дизайну (4 шт. од.);
 • асистента кафедри архітектури та дизайну (1 шт. од.);
 • доцента кафедри будівництва та цивільної інженерії (4 шт. од.);
 • доцента кафедри електричної інженерії (3 шт. од.);
 • доцента кафедри прикладної математики та механіки (1 шт. од.);
 • асистента кафедри прикладної математики та механіки (1 шт. од.).

Факультет транспорту та механічної інженерії:

 • доцента кафедри автомобілів і транспортних технологій (3 шт. од.);
 • професора кафедри прикладної механіки та мехатроніки (1 шт. од.);
 • доцента кафедри прикладної механіки та Мехатроніки (Зшт. од.);
 • професора кафедри фізики та вищої математики (1 шт. од.);
 • доцента кафедри фізики та вищої математики (3 шт. од.).

Факультет аграрних технологій та екології:

 • доцента кафедри аграрної інженерії імені професора Г.А. Хайліса (1шт. од.).

Факультет комп ’ютерних та інформаційних технологій:

 • професора кафедри комп’ютерних наук (2 шт. од.);
 • доцента кафедри комп’ютерних наук (2 шт. од.);
 • асистента кафедри комп’ютерних наук ( 1 шт. од.);
 • завідувача кафедри інженерії програмного забезпечення (1 шт. од.);
 • професора кафедри інженерії програмного забезпечення (2 шт. од.);
 • доцента кафедри інженерії програмного забезпечення (2 шт. од.);
 • асистента кафедри інженерії програмного забезпечення (2 шт. од.);
 • професора кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки (2 піт. од.);
 • доцента кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки (2 шт. од.);
 • асистента кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки (1 шт. од.);
 • доцента кафедри автоматизації та комгі’ютерно-інтегрованих технологій (5 шт. од.);
 • доцента кафедри електроніки та телекомунікацій (1 шт. од.).

Факультет митної справи, матеріалів та технологій:

 • завідувача кафедри (професора) харчових технологій та хімії (1 шт. од.);
 • доцента кафедри матеріалознавства (1 шт. од.);
 • доцента кафедри харчових технологій та хімії (2 шт. од.);
 • асистента кафедри харчових технологій та хімії (1 шт. од.);
 • доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (1 шт. од.).

Факультет бізнесу та права:

 • завідувача кафедри обліку і аудиту (1 шт. од.);
 • професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування (1 шт. од.);
 • професора кафедри підприємництва, торгівлі та логістики (2 шт. од.);
 • доцента кафедри підприємництва, торгівлі та логістики (2 шт. од.);
 • доцента кафедри права (1 шт. од.).

Факультет цифрових освітніх технологій:

 • завідувача кафедри цифрових освітніх технологій (1 ш г. од.);
 • доцента кафедри цифрових освітніх технологій (3 шт. од.);
 • доцента кафедри соціогуманітарних технологій (6 шт. од.);
 • доцента кафедри іноземної та української філології (5 шт. од.)
 • старшого викладача кафедри іноземної та української філології (1 шт. од.).
 • директора бібліотеки (1 шт. од.).

Термін для подання документів - місяць з дня опублікування оголошення про конкурс на офіційному сайті ЛНТУ та в газеті «Волинь» (для завідувачів кафедр, директора бібліотеки): з 15 травня по 15 червня 2024 року.

До обов’язкових документів, які подаються на конкурс є:

-заява про участь у конкурсі, написану власноруч;

-особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;

-фото - 1 шт. ( на особовий листок, розміром 4 на 6 см);

-копія паспорта;

-копія трудової книжки (за наявності в осіб, які не працюють в Університеті), засвідчену нотаріально або у відділі кадрів Університету;

-копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені);

-список наукових праць за підписами кандидата на участь у конкурсі, декана факультету, завідувача кафедри, голови навчально-методичної ради та голови науково-технічної ради (на вимогу комісії, наукові праці для підтвердження їх наявності) за останні 5 років;

-документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи); -інформаційна довідка щодо відповідності професійній кваліфікації претендента на заміщення посади (укладення контракту) професорсько-викладацького складу та його досягнень;

-копія документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

-письмова згода на обробку персональних даних.

У випадку, коли претендент на зайняття вакантної посади науково- педагогічного працівника є штатним науково-педагогічним працівником Університету або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на конкурс документи за скороченим переліком: -заява про участь у конкурсі, написану власноруч;

-список наукових праць за підписами кандидата на участь у конкурсі, декана факультету, завідувача кафедри, голови навчально-методичної ради та голови науково-технічної ради (на вимогу комісії наукові праці для підтвердження їх наявності) за останні 5 років;

-копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, учені звання - виключно в тому випадку, коли таких документів до відділу кадрів Університету раніше не було надано, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, працює претендент, чи нотаріально засвідчені);

-документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи), виключно в тому випадку, коли таких документів до відділу кадрів Університету раніше не було надано;

-інформаційна довідка щодо відповідності професійній кваліфікації претендента на заміщення посади (укладення контракту) професорсько-викладацького складу та його досягнень;

-копія документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

-письмова згода на обробку персональних даних.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних науково-педагогічних посад ЛНТУ посад визначені розділом 3 Положення №781 про порядок проведення конкурсу на призначення на посади науково-педагогічних працівників Луцького національного технічного університету від 27.04.2023 р. (положення розміщено на сайті університету (кі(рз://1піи. всій, иа/ик), дивись розділ «відділ кадрів», конкурс).

Подавати документи та звертатися за додатковою інформацією у відділ кадрів ЛНТУ: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 43018; тел.746110, 0662864557.