Перейти до основного вмісту

Державна служба якості освіти України з 25 вересня до 04 жовтня 2023 року традиційно проводить опитування, мета якого – з’ясувати думку про організацію освітнього процесу в закладах вищої та фахової передвищої освіти країни в умовах воєнного стану.

Опитування

Державна служба якості освіти України є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері освіти:

  • опікується питанням дотримання якості освіти у дошкільній, загальній середній, позашкільній, професійній (професійно-технічній), фаховій передвищій та вищій освіті;
  • допомагає закладам освіти підвищувати якість освітньої діяльності, гарантувати якість освітніх послуг та формувати довіру суспільства до української освіти.

Просимо Вас заповнити анкету та відповісти на запитання. Результати анкетування будуть використані лише в узагальненому вигляді, інформація про конкретних респондентів буде знеособлена.

Відповідаючи на кожне питання, вибирайте один варіант відповіді (якщо у формулюванні питання не вказано інше). Питання анкети не повинні залишатися без Вашої відповіді.

Орієнтовний час проходження опитування: 15-20 хвилин.

Анкета для здобувачів вищої освіти  https://forms.gle/Prouyp5y4BqnRS5h6

Анкета для викладачів https://forms.gle/JtwpnBQb485t8WqV8.