Перейти до основного вмісту

Залучення стейкхолдерів до процесу забезпечення якості освітніх програм є важливою складовою вдосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців.

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи не стоїть осторонь таких тенденцій та на постійній основі залучає до освітнього процесу фахівців сфери індустрії гостинності Волинського краю. Представники бізнесу, влади, громадського сектору, через призму власного досвіду та бачення майбутнього розвитку галузі, покращують зацікавленість здобувачів у розвитку компетентностей,фаховості та сприяють зростанню якості надання освітніх послуг.

Туризм

Одним із багаторічних стейкхолдерів кафедри є Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради в особі начальника Катерини Теліпської.

Так, в рамках проведення серії навчальних занять для здобувачів ОП Туризм, пані Катерина презентувала роботу управління, а також окреслила основні напрямки роботи сектору індустрії гостинності міста. Поряд з цим, в межах вивчення освітньої компоненти «Організація туризму», здобувачі ознайомилися із роботою Центру туристичної інформації та послуг та викликами, з якими стикається ринок туристичних послуг міста Луцька та країни вцілому в умовах війни.

ТуризмТуризм


Залучення стейкхолдерів до процесу забезпечення якості освітнього процесу дозволяє скоординувати  діяльність суб’єктів туристичного ринку та здобувачів вищої освіти, для ефектної співпраці та якісної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг. Радіємо взаємовигідній співпраці та спільно формуємо корисні, змістовні, інформативні навчальні практики для студентів ЛНТУ.

Туризм

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи