Перейти до основного вмісту

Українська модна індустрія стрімко розвивається, прагнучи досягти успіху не тільки в межах держави, але й вийти на міжнародні ринки. Тому дуже важливою є підготовка фахівців галузі легкої промисловості з врахуванням потреб сьогодення, що передбачає постійну співпрацю з представниками даного сектору галузі.

Викладачі кафедри технологій легкої промисловості Луцького національного технічного університету, де здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми програмами: «Технології легкої промисловості», «Фешн-індустрія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) і «Технології та дизайн у модній індустрії» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) підтримують партнерські стосунки з регіональними підприємствами галузі та систематично відвідують заходи за професійним спрямуванням, онлайн та офлайн тренінги, вебінари, фешн-форуми, покази мод. Саме там налагоджуються стосунки з новими партнерами з метою вдосконалення освітньої діяльності у відповідності до сучасних технологічних потреб та інновацій.

Підсумком 2023 року стало підписання низки Договорів про співпрацю з представниками української фешн-індустрії Волинського регіону, а саме з Олександрою Забіякою (бренд Sillage & Oleksandra Zabiiaka), Анною Тріль (ГО Grace Model House), Дмитром Харчуком (бренд  Kharchuk Design) та Ольгою Шулик (бренд Shulyk Design).

10 червня 2023 року відбулася зустріч з Олександрою Забіякою, засновницею бренду нішевої парфумерії Sillage та співзасновницею бренду одягу Oleksandra Zabiiaka.

ТЛП ТЛП


Під час професійної зустрічі в офісі бренду Sillage & Oleksandra Zabiiaka був підписаний Договір про співпрацю №135 від 10.06.2023 р., обговорені освітні програми «Технології легкої промисловості», «Фешн-індустрія» і «Технології та дизайн у модній індустрії», запроваджені на кафедрі та визначені напрямки подальшої співпраці.

У результаті зустрічі виявлена можливість залучення стейкхолдера пані Олександру до освітньої діяльності у 2023-2024 навчальному році, що суттєво підвищить рівень підготовки здобувачів вищої освіти у напрямку вивчення сучасних практичних маркетингових рішень щодо фешн-виробів легкої промисловості та важливих аспектів прогнозування моди. Олександра Забіяка запропонувала у дисципліні «Фешн-індустрія» вести тематики, що стосуються безпосередньо франчайзингу, а саме розкрити його переваги і недоліки та показати як він працює за кордоном і практично використовується в українській фешн-індустрії.

15 червня 2023 року в офісі бренду Kharchuk Design підписаний Договір про співпрацю №136 від 15.06.2023 р. між власником бренду Дмитром Харчуком та Луцьким національним технічним університетом в особі ректора Ірини Вахович. Партнерські стосунки кафедри ТЛП та Дмитром Харчуком тривають вже протягом чотирьох років, що підтверджується систематичними зустрічами зі студентством та засновником бренду і у 2023 році офіційно затверджені нормативно-правовим документом.

ТЛП ТЛП


Під час зустрічі були представлені всі освітні програми спеціальності 182, за якими здійснюється на кафедрі підготовка здобувачів вищої освіти, а саме: «Технології легкої промисловості», «Фешн-індустрія» та «Технології та дизайн у модній індустрії». Дмитро Миколайович зауважив на важливості надання студентам знань про сучасні дизайн-тенденції на шкіряних виробах. Ця потреба постала, оскільки збільшився попит споживачів на шкіряні вироби широкого асортименту з різними технологіями оздоблення, а саме певними видами та формами тиснення шкіри і лазерного гравіювання. Тому досить актуально було б в дисциплінах професійного спрямування додати тему щодо сучасних технологій брендування, створення індивідуального дизайну чи ексклюзивних форм на шкіряних виробах легкої промисловості різного асортименту, використовуючи технології тиснення шкіри і лазерного гравіювання.

30 червня 2023 року відбулася зустріч із засновницею модельної школи м. Луцьк Grace Model House, огранізаторка модних показів Lutsk Fashion Weekend.

ТЛП


В ході співбесіди обговорювались напрямки та можливості спільної співпраці, до якої спонукала системна участь студентів кафедри технологій легкої промисловості на модних показах Lutsk Fashion Weekend з розробленими модними колекціями одягу та аксесуарів. Підсумком зустрічі було підписання Договору про співпрацю №139 від 30.06.2023 року та обговорення освітніх програм кафедри «Технології легкої промисловості», «Фешн-індустрія» та «Технології та дизайн у модній індустрії», згідно з якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Для викладачів кафедри дуже важлива думка пані Анни щодо освітніх програм підготовки фахівців галузі, адже вона має багаторічний досвід співпраці з відомими брендами та  модельними агентствами світу. Анна Тріль цікавилася, які освітні компоненти дають знання майбутнім фахівцям галузі про сучасні фешн-тенденції, інноваційні технології та матеріали. Ці аспекти висвітлюються в освітній компоненті «Дизайн-технології у фешн-індустрії», тому було б доцільно більше сконцентрувати увагу на інноваціях індустрії моди, що викладаються в дисципліні або перейменувати на «Сучасні дизайн-технології у фешн-індустрії».

6 жовтня 2023 року була організована зустріч з головою організації (голова правління) Ольгою Шулик та керівником Громадської організації «Дизайнерської студії «Шулик дизайн». Під час зустрічі партнерство кафедри було затверджене Договором про співпрацю №167 від 06.10.2023 року та обговоренням освітньої документації, згідно з якою здійснюється на кафедрі технологій легкої промисловості підготовка здобувачів освіти: «Технології легкої промисловості», «Фешн-індустрія» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) і «Технології та дизайн у модній індустрії» (другий (магістерський) рівень вищої освіти).

ТЛП

В ході обговорення пані Ольга ознайомилася з освітніми компонентами освітніх програм і їхніми складовими. Оскільки напрямками її діяльності є створення колекцій одягу з етнічним спрямуванням, особлива увага була прикута до тих дисциплін, що розкривають сутність етнокультури, а також проєктування і моделювання одягу.

Отже, у 2023 році викладачами кафедри було підписано низку Договорів про співпрацю та налагоджені стосунки з новими партнерами кафедри, що дають можливість чітко відслідковувати сучасний попит споживачів в індустрії моди та практичне застосування інноваційних технологій і матеріалів як у виробничому, так і в індивідуальному виготовленні виробів легкої промисловості.

Щиро дякуємо партнерам кафедри за тісну та плідну співпрацю, професійні поради і пропозиції щодо удосконалення освітньої діяльності у сфері підготовки фахівців галузі легкої промисловості!

Кафедра технологій легкої промисловості