Перейти до основного вмісту

В Україні, як і в усьому світі, гостро стоїть проблема соціалізації та навчання дітей з особливими освітніми потребами. В силу особливостей розвитку ці діти потребують до себе індивідуального підходу, особливої чуйності і уваги оточуючих. Викладання в умовах інклюзії вимагає від педагога не тільки глибоких знань, але і витримки, здатності швидко реагувати в складних ситуаціях, високої саморегуляції та емоційної стійкості. Тому на даному етапі необхідно приділити пильну увагу підготовці молодих фахівців з урахуванням специфіки їхньої майбутньої професійної діяльності.

Студенти-психологи та магістри спеціальності «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)» взяли участь у ІІ міжвузівському семінарі «Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями: виклики сьогодення», який відбувся 8 грудня у змішаному форматі в Академії рекреаційних технологій і права.

СемінарСемінар


Запрошені фахівці не лише акцентували увагу на питаннях теоретичної підготовки в галузі корекційної та спеціальної педагогіки і психології, але й практично показали елементи реабілітаційної, психологічної  допомоги людям з обмеженими можливостями.

Зокрема, питання психологічної готовності до роботи з дітьми з ООП, професійно-особистісні якості, якими має володіти педагог для ефективного здійснення освітнього процессу підняла доцент Надія Савчук; декан факультету доцент Галина Герасимчук розповіла про забезпечення архітектурної доступності та створення інклюзивного середовища для повноцінного навчання студентів з різними нозологіями. Також чимало цікавих доповідей прозвучало про фізичну терапію, ерготерапію, іпотерапію про залучення нових методик для реабілітації, відновлення в сучасних реаліях людей з ООП (О. Омельчук, Л. Стасюк, А. Казмірук, Н. Литвин, В. Ярликова, Е. Косинський, О. Жук, Л. Потапюк та ін.).

СемінарСемінар


Учасники семінару ділилися враженнями, досвідом роботи та напрацюваннями у професійній сфері. Адже лише спільні зусилля та співпраця державних органів, місцевої влади, освітніх та громадських організацій є основою для стабільної роботи при впровадженні інклюзивної освіти.

СемінарСемінар


доцент Надія Савчук

Яна Зінгель, ПС-12