Перейти до основного вмісту

Технологічні операції у агровиробництві обумовлені сезонністю. Це накладає відбиток і на формування методів і термінів провадження освітнього процесу за освітньою програмою «Агроінженерія». 

Для практичного вивчення ряду технологічних операцій, що в часі по’вязані із весняною порою, на кафедрі аграрної інженерії імені професора Г.А. Хайліса був проведений інтенсив-тренінг на базі сільськогосподарських підприємств партнерів-роботодавців.

Агроінженерія Агроінженерія


Чотириденний практичний тренінг дав можливість долучити до освітнього процесу безпосередньо виробничників-практиків. Впродовж тренінгу здобувачі освіти кафедри аграрної інженерії імені професора Г. А. Хайліса практикувались на сільськогосподарському приватному підприємстві «НЕСВІЧ», що розташоване неподалік університету. Ідею про ознайомлення та засвоєння агроінженерами практичних навиків підготовки сільськогосподарської техніки до весняних робіт запропонував директор СГПП «НЕСВІЧ» Володимир Кучера. Дане підприємство відоме своїми інноваційними підходами до агровиробництва. Зважаючи на це, Володимиром Кучерею та його помічниками, було докладено багато зусиль для проведення ознайомчих практичних заходів щодо підготовки техніки до роботи. 

Агроінженерія Агроінженерія


Здобувачі отримали рекомендації інженерів-практиків щодо особливості ведення сервісних робіт при підготовці техніки до почату весняного рільництва, а також власноруч долучались до їхнього проведення. Серед практичних напрацювань здобувачі мали можливість проводити комплексні та індивідуальні роботи щодо складання та налаштування ґрунтообробних знарядь та сівалок після зберігання, мащення основних вузлів сільськогосподарських агрегатів, перевірки електрообладнання, заміни підшипникових вузлів, коліс, заміна охолоджуючої рідини та оливи ДВЗ, зварювання ремонтопридатних рамних елементів тощо.

Поряд з інженерами-практиками СГПП «НЕСВІЧ» до освітнього процесу в умовах діючого підприємства долучались науково-педагогічні працівники кафедри аграрної інженерії імені професора Г.А.Хайліса Сергій Хомич та Віктор Тарасюк.

Агроінженерія Агроінженерія Агроінженерія Агроінженерія


Практика проведення подібного роду тренінгів із залученням роботодавців та їхньої матеріальної бази показала свою ефективність. Такі підходи дають можливість вивчати сучасну сільськогосподарську техніку та інноваційні технології агровиробництва.

Кафедра агроінженерії ім. проф.Г.А.Хайліса