Перейти до основного вмісту

Завідувач кафедри матеріалознавства Микола Мельничук, у період з 16 по 21 грудня, взяв участь у засіданні робочої групи міжнародного проекту «Балтійська університетська мережа для міжнародного розвитку академічних талантів» TALNET за програмою SI, яке відбувалося у Королівському технологічному інституті (Швеція). 
 

ПроектПроект


Робоча група університетської мережі балтійського регіону працювала над підготовкою проектної заявки за програмою Еразмус + 2024 для покращення якості підготовки докторів філософії в Україні. Оскільки можна констатувати, що починаючи з 2000 років ми демонструємо негативну динаміку кількості та якості науковців. 

Більшість країн світу підтверджують тезу, що у країнах з більшою кількістю вчених - вищий рівень ВВП на душу населення. Звісно, це за умови якісного управління системою наукових досліджень на усіх рівнях і, особливо державному, та належного фінансування. Очевидним є той факт, що в країнах ЄС цінують людський капітал у науці, усвідомлюючи, що його відтворення потребує значного часу, а сталий розвиток країни в цілому та важливих галузей, як то ВПК, не є можливим без дослідників. 
 

ПроектПроектПроект


Проект передбачає, що у співпраці з університетами партнерами з ЄС будуть розроблені ефективні інструменти, що дозволять покращити ситуацію на інституційному і національному рівнях.

Микола Мельничук