Перейти до основного вмісту

Найкращий професійний досвід студенти ЛНТУ мають змогу переймати у фахівців-практиків, які присвячують своє життя обраній справі і можуть поділитися цінними порадами, корисними навичками та кейсами.

Сьогодні поспілкуватися із провідним українським науковцем з земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права мали нагоду здобувачі освіти одразу двох спеціальностей «Право» та «Екологія». Об’єднала студентів лекція на тему: «Право природокористування» в рамках вивчення дисципліни «Екологічне право».

правоправоправоправо

Основним спікером заходу виступив запрошений лектор – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука НУБіП України Володимир Єрмоленко. Організатор заходу – кафедра права ЛНТУ.

Лектор зачепив поняття, види і принципи права природокористування, розповів про право загального та спеціального природокористування, а також про підстави та порядок припинення, зупинення, зміни права природокористування. Окрім того, науковець акцентував увагу на співвідношенні природоресурсного і екологічного права і зазначив, що такий глобальний за обсягом нормативний масив, на якому ґрунтується природоресурсне право, значно виходить за межі будь-якого з відомих не тільки правових інститутів, а й підгалузей.

правоправоправоправоправо

Студенти отримали чимало корисної інформації, яка точно матиме результативне відображення в освітньому процесі та у професійному вдосконаленні. Дякуємо Володимиру Єрмоленко за цікаву лекцію і дружнє спілкування!

правоправоправоправо