Перейти до основного вмісту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2015 р. № 143

Київ

Про оптимізацію мережі військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закладів

Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити кафедри військової підготовки Луцького національного технічного університету, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного університету цивільного захисту України, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Ужгородського національного університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і кафедр медицини катастроф та військової медицини Буковинського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, Дніпропетровської медичної академії, Івано-Франківського національного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Одеського національного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії.

2. Ліквідувати кафедри військової підготовки:

Донецького національного технічного університету та Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля — до 1 червня 2015 року;

Національного університету “Одеська юридична академія” — до 30 жовтня 2016 року.

3. Внести у додаток до  Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 9, ст. 323; 2013 р., № 73, ст. 2676; 2014 р., № 3, ст. 52, № 47, ст. 1238, ст. 1239), зміни, що додаються.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу другого та четвертого пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 червня 2015 р., та абзацу третього пункту 2 зазначених змін, який набирає чинності з 30 жовтня 2016 року.

Прем’єр-міністр України                                                             А. ЯЦЕНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 143

ЗМІНИ,
що вносяться у  додаток до Порядку проведення 
військової підготовки студентів вищих навчальних 
закладів за програмою підготовки офіцерів запасу

1. Доповнити додаток:

після позиції “Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)” такою позицією:

“Буковинський державний медичний університет”;

після позиції “Вінницький національний аграрний університет” такою позицією:

“Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова”;

після позиції “Державний університет телекомунікацій” такою позицією:

“Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України”;

після позиції “Запорізький національний технічний університет” такою позицією:

“Івано-Франківський національний медичний університет”;

після позиції “Київський національний університет імені Тараса Шевченка” такими позиціями:

“Луцький національний технічний університет;

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького”;

після позиції “Національний університет “Одеська юридична академія” такою позицією:

“Національний університет цивільного захисту України”;

після позиції “Одеська національна морська академія” такою позицією:

“Одеський національний медичний університет”;

після позиції “Одеський національний політехнічний університет” такою позицією:

“Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка”;

після позиції “Українська військово-медична академія (м. Київ)” такою позицією:

“Українська медична стоматологічна академія”;

після позиції “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”такою позицією:

“Ужгородський національний університет”;

після позиції “Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба” такою позицією:

“Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького”.

2. Виключити з переліку такі позиції:

“Донецький національний технічний університет”;

“Національний університет “Одеська юридична академія”;

“Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”.