Перейти до основного вмісту

Студенти ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти відвідали готельно-ресторанний комплекс «Makis». Здобувачі розглянули основні складові елементи формування технологій готельних послуг та продукції ресторанного господарства на прикладі закладу, а саме функціонування служби прийому і обслуговування, Spa-комплексу закладу та басейну, номерний фонд готелю класу стандарт та напів-люкс, організацію роботи шведської лінії в ресторані.

ГРС ГРС


Директор готельно-ресторанного комплексу «Makis» Артем Панасюк представив студентам особливості управлінських процесів ведення готельно-ресторанного бізнесу, а також зауважив на важливості врахування концепції розвитку готельно-ресторанного бізнесу на засадах використання сучасних технологій виробництва готельно-ресторанних послуг.

ГРС ГРС ГРС ГРС


Спільно із гарантом ОП «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня Світланою Сидорук були напрацьовані напрямки подальшої співпраці. Зокрема, співробітництво з новим стейхолдером передбачає не лише спільне обговорення і покращення ОП, але й відкриває можливість проходження двох видів практики (виробничо-технологічної та переддипломної) для студентів на базі комплексу. Зазначений елемент співпраці посилить ПРН 11 (Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та видів послуг (продукції) в сфері готельно-ресторанного бізнесу на ОП «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

ГРС ГРС ГРС ГРС ГРС ГРС


Дякуємо викладачам ЛНТУ за формування нових можливостей для студентів, а працівникам ГРК «Makis» за допомогу в посиленні практичних навичок здобувачів та готовність до розвитку та взаємовигідної співпраці.

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи