Перейти до основного вмісту

05-10 грудня 2022 року в Університеті Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін (Франція) відбулися тренінги та робочі наради консорціуму відповідно до завдань проєкту Еразмус+ «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання (UTTERLY)» № 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Координатором проекту від Луцького національного технічного університету виступила проф., завідувач кафедри менеджменту Наталія Вавдіюк.

МенеджментМенеджмент


Проф. Ян Борм, віце-президент з міжнародних зв’язків Університету Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін окреслив пріоритети реалізації стратегії розвитку університету та його міжнародної діяльності. Керівники різних відділів поділилися досвідом щодо реалізації викладацьких та дослідницьких компетентностей під час викладання дисциплін та проведення наукових досліджень.

МенеджментМенеджментМенеджмент


Проф.Аста Раупелєне та проф. Айсте Рагаускайте (Університет Вітовта Великого, Литва) провели тренінг щодо визначення компетенцій академічного та неакадемічного персоналу. Охарактеризували систему внутрішнього забезпечення якості, структуру та завдання Центру розвитку професійних компетенцій та модель розвитку компетенцій для академічного та неакадемічного персоналу. 

Проф. Маріуш Мазуркевич, заступник декана факультету менеджменту Вроцлавського технічного університету (Польща) провів тренінг зі складання нових освітніх програм. 
 

МенеджментМенеджментМенеджмент


Керівник проектів Ніколай Тойфель, Байройтський університет (Німеччина) провів тренінг з міжкультурних комунікації викладача в міжнародних проєктах. 

Партнери проєкту з України презентували результати реалізації робочих пакетів за 2022 рік, обговорювали та планували активності реалізації проєкту у 2023 році. 

Проф. Світлана Цимбалюк та доц. Олена Булавіна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) охарактеризували етапи процесу формування та реалізації Стратегії досконалості викладання, нормативні документи функціонування Центру досконалості викладання та провели тренінг з підготовки документального супроводу відкриття Центру, його статусу; наповнення програм досконалості викладання.
 

МенеджментМенеджментМенеджментМенеджмент


Основними результатами проведення координаційної наради проекту є:

-формування пакету документів щодо створення центрів вдосконалення викладання, 

-розподіл повноважень та організаційна взаємодія з іншими структурними підрозділами, 

-формування силабусів за модулями навчання, їх оцифрування, визначення показників оцінки ефективності та самокупності функціонування,

-налагодження співпраці з іншими центрами вдосконалення викладацької майстерності консорціуму та ін. 

Кафедра менеджменту