Перейти до основного вмісту

2 лютого 2024 року для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти на платформі Zoom була проведена лекція на тему «Академічна доброчесність: принципи реалізації та відповідальність». 

Провела дану лекцію провідний фахівець відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Луцького національного технічного університету Мирослава Купира.

ДоброчесністьДоброчесність


На зустрічі здобувачі освіти ознайомилися з національною нормативною базою щодо питань академічної доброчесності, внутрішніми положеннями університету, які регламентують даний напрям, технічним інструментарієм протидії академічному плагіату тощо.

Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти були проаналізовані найбільш типові випадки недотримання принципів академічної доброчесності при написанні кваліфікаційних робіт. Також задля уникнення подібних ситуацій надані рекомендації, основний зміст яких стосується забезпечення самостійності виконання досліджень та представлення їх результатів здобувачами вищої освіти.

ДоброчесністьДоброчесністьДоброчесність


Зазначені майбутні напрями розвитку системи академічної доброчесності у Луцькому національному технічному університеті.

Наприкінці зустрічі відбулося активне обговорення представленого матеріалу. Висловлюємо вдячність Мирославі Іванівні за змістовну лекцію та вичерпні відповіді на питання здобувачів.

Кафедра обліку і аудиту