Перейти до основного вмісту

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VІІ Всеукраїнської студентської

науково-практичної інтернет-конференції

«Економіка підприємства:

теорія та практика»,

17 травня 2018 року.

Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку підприємства в умовах сьогодення.

Для участі в роботі конференції необхідно до   10 травня 2018 року надіслати на електронну адресу konflntu@gmail.com:

-       заявку на участь у конференції (за наведеною формою);

-       тези доповідей.

У темі листа зазначати «на студентську конференцію» та вказувати номер секції. Назва файлів повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, Ivanov-tezy.doc, Ivanov-zajavka.doc).

 

Тематичні напрями

роботи Конференції (секції):

1.    Розвиток підприємництва в сучасних умовах.

2.    Конкурентоспроможність продукції, послуг та підприємства.

3.    Напрями ефективного використання ресурсів підприємства.

4.    Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства.

5.    Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

6.    Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.

7.    Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.

8.    Економіка торгівлі: сучасний стан та перспективи розвитку.

9.    Підприємництво та торговельна логістика

 

Мова конференції: українська.

 

Організаційні аспекти

участі  у конференції

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА.

Інформаційне повідомлення