Перейти до основного вмісту

Кафедрою ТЛП регулярно проводяться зустрічі зі стейкхолдерами для удосконалення освітніх програм з метою підвищення практичної спрямованості підготовки конкурентоспроможних майбутніх фахівців.

Нещодавно до ЛНТУ з робочим візитом завітав голова екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт магістра д.фіз.-мат.н., професор, завідувач кафедри харчових технологій, легкої промисловості та дизайну Української інженерно-педагогічної академії (УІПА) Литвин Олег Олегович.

Метою зустрічі стало питання обговорення освітніх програми з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості», а також напрацювання шляхів співпраці між співдружніми закладами, які випускають фахівців за однією спеціальністю.

легка промисловістьлегка промисловість

Завідувач кафедри ТЛП к.т.н., доц. Людмила Назарчук представила здобутки кафедри у науковій, проектній сферах, ознайомила із матеріально-технічною базою та динамікою випускників і здобувачів в розрізі спеціальності, а також, як гарант ОП «Технології легкої промисловості» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, презентувала особливості та ключові пріоритети вказаної ОП. Гаранти інших освітніх програм, що реалізуються на кафедрі технологій легкої промисловості ЛНТУ, звернулися до професора, наголосивши на важливості залучення стейкхолдерів до розробки освітніх програм з метою покращення їх змісту відповідно до потреб сучасного ринку праці, та ознайомили його з особливостями, основними цілями, освітніми компонентами, що сприяють формуванню загальних і фахових компетентностей, а також сприяють досягненню програмних результатів навчання.

Олег Литвин поділився власним досвідом підготовки фахівців у Харківських закладах вищої освіти, зокрема в Українській інженерно-педагогічній академії і загалом схвально оцінив зміст освітніх програм, а також надав пропозиції щодо складових освітніх компонентів і необхідності поглиблення вивчення певних тем з метою підвищення якості підготовки фахівців. Зокрема, було наголошено на актуальності впровадження сучасних 3D-технологій. Також він звернув увагу на потребу ринку праці у фахівцях з легкої промисловості, які здатні враховувати професійні ризики та забезпечувати безпеку працівників на підприємствах.

На зустрічі були підняті питання про елементи дуальної освіти, які впроваджуються в УІПА та ЛНТУ на основі договорів з підприємствами та про внутрішню мобільність, що відбувається на основі договорів між ЗВО-партнерами.

Завідувач кафедри ТЛП к.т.н., доц. Людмила Назарчук наголосила на тому, що обговорення освітніх програм відбувається у складних умовах воєнного часу, але разом з тим, засвідчила високий рівень співпраці із зовнішніми стейкхолдерами, які вносять пропозиції, надають слушні поради із удосконалення освітніх програм, пропонують виробничі потужності підприємств для проходження студентами практик. Також вона запропонувала учасникам зустрічі висловити свої пропозиції щодо покращення освітніх програм спеціальностей 182 «Технології легкої промисловості» у редакції 2024 року.

легка промисловістьлегка промисловість

Представники кафедри ТЛП поділилися з колегою баченням сучасних проблем легкої промисловості та способами їх подолання відповідно до вимог сучасного ринку освітніх послуг. Зокрема д.т.н., проф. Микола Рябчиков та к.т.н., доц. Оксана Ткачук сфокусували увагу на пропорційній теоретичній, практичній підготовці та достатньому врахуванні потреб здобувачів освіти в індивідуальній освітній траєкторії.

Завідувач кафедри Людмила Назарчук та к.т.н., доц. Олександр Шовкомуд акцентували увагу на системному залученні провідних фахівців-практиків, представників підприємств сфери легкої промисловості до проведення лекційних та практичних занять для здобувачів вищої освіти ЛНТУ спеціальності 182 Технології легкої промисловості, що забезпечило поглиблення ними фахових компетентностей, набуття практичних навичок, які наразі актуальні на виробництві.

Учасники зустрічі обмінялись думками щодо проєктів освітніх програм 2024 року, підтримали їх та висловили свої пропозиції, які дозволять покращити освітній процес. В цілому, професор відзначив позитивні зміни, які є в освітніх програмах та висловив готовність для подальшої більш тісної співпраці. Олег Литвин позитивно оцінив практичну спрямованість представлених освітніх програм, підкреслив актуальність та необхідність подальшого посилення їхньої технологічної складової.

Дякуємо колезі за професійний підхід та запропоновані зміни до освітніх програм, що покликані підвищити рівень підготовки здобувачів за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості.

Кафедра ТЛП