Перейти до основного вмісту

Знайомтеся! Це - Олександра Гусар, студентка групи ЕОСз-11 першого курсу ОП «Екологія». Вона поєднує навчання в освітніх закладах двох країн – Італії та України. Виїхавши на початку війни з родиною до Італії, Олександра вступила до коледжу Istituto Statale di Istruzione Superiore «Luigi Einaudi» (м. Дальміне, Бергамо), де здобуває освіту за спеціальністю «Маркетинг». Але Саша наполегливо прагнула також отримати вищу освіту в рідній країні, у кращому університеті нашого регіону – Луцькому національному технічному університеті, тому вона здала НМТ в Мілані і стала студенткою кафедри екології, обравши заочну форму навчання. 

екологіяекологія

Чому саме екологія? «Та це для мене рідна кафедра і знайомі викладачі» - розповідає Олександра.

«Чотири роки я постійно приїздила вечорами у ЛНТУ на заняття секції Волинської обласної Малої академії наук з кліматології та метеорології. Разом з науковим керівником, Віталіною Федонюк, ми досліджували процеси динаміки хмарності у регіоні, геліопотенціал та наслідки кліматичних змін, розробляли Атлас хмар для Луцька. Були перемоги на конкурсах обласного та Всеукраїнського рівня. А тепер, вже студенткою університету, я продовжую своє наукове дослідження», - каже дівчина.

екологіяекологія

Саме результати наукових розробок студентки, присвячених дистанційному аналізові хмарного покриву над Луцьком, були покладені в основу доповіді «Study of the cloudiness dynamics in lutsk in the context of climate change» на XVI Міжнародній науковій конференції «Monitoring of Geological Hazards and State of the Environment». November 15-18, 2022 (https://eage.in.ua/?page_id=2996), участь в якій Олександра Гусар брала разом з викладачами кафедри екології. Детальніше з постером наукового проєкту можна ознайомитися на сайті конференції: https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-125.pdf 

екологіяекологія

Даний науковий форум є щорічним заходом, який проводиться Інститутом геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка під егідою European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) – Європейської асоціації геологів та інженерів. Матеріали конференції індексуються у НМБД Scopus. Студенти кафедри екології є постійними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій та конкурсів, проте вперше наша здобувачка публікує свій дослідницький доробок в науковому виданні, індексованому у НМБД такого рівня.

Екологія

До речі, у цьому році відбулися апробаційні виступи на індексованих міжнародних форумах молодих науковців також наших слухачів-манівців, які навчаються в секціях при кафедрі екології: http://vvman.lutsk.ua/news/2022/10/07/2094.html 

Ми сподіваємося, що в Олександри Гусар та її наукового керівника попереду участь в інших цікавих форумах, у студентських наукових конкурсах тому зичимо їм успіху на цьому шляху!

Кафедра екології