Перейти до основного вмісту

Посилення динамічності й ризиків у міжнародному бізнес-середовищі вимагає системної та ґрунтовної підготовки спеціалістів, які займатимуться аспектами експортної-імпортної діяльності, зокрема прогнозуванням розвитку товарних ринків, виявленням ризиків та прийняттям рішень, що найповніше відповідатимуть тим реаліям, з якими може стикнутися компанія здійснюючи зовнішньо-економічну діяльність. Високий ступінь експортної залежності України та інтеграція вітчизняних підприємств у міжнародну торгівлю товарами та послугами є домінуючим вектором розвитку сучасних економічних відносин. Тому затребуваність на ринку праці фахівців у сфері міжнародних бізнесових операцій щороку зростає.

02.03.2023р. з метою закріплення, поглиблення і розширення знань з теоретичних дисциплін та їх практичного застосування викладачі та студенти кафедри міжнародних економічних відносин ознайомилися з діяльністю Волинської торгово-промислової палати.

МЕВ

Волинська торгово-промислова палата (Волинська ТПП) входить у систему Торгово-промислової палати України. До регіональної структури торгово-промислових входять центральна ТПП України та 25 регіональних ТПП. Волинська торгово-промислова палата поряд з Чернівецькою та Львівською лежить біля витоків заснування системи торгово-промислових палат в Україні.

МЕВ

Віце-президент Віталій Киричук та головний експерт із зовнішньоекономічних питань відділу сприяння підприємництву та ЗЕД Волинської торгово-промислової палати Юлія Олімпіюк розповіли про організації підтримки бізнесу, їх класифікацію. Здобувачі мали можливість ознайомитися з  показниками ефективності діяльності Волинської ТПП та її структурою. Дізналися про роботу відділу сприяння підприємництву та ЗЕД, відділу сертифікації товарів, відділу експертизи товарів, відділу митно-брокерських послуг та ін. 
 

МЕВМЕВМЕВ


Було цікаво дізнатися про участь у міжнародних проєктах, програмах, форумах, виставках. Пізнавальний інтерес викликав аналіз бізнес-ситуацій з діяльності українських експортерів, особливо місцевого бізнесу. Адже надзвичайно актуальною на сьогодні є ініціатива «Відновлюйся та експортуй». Майбутні фахівці отримали можливість перевірити свої теоретичні знання в сфері сертифікації, преференційних режимів, митно-брокерських операцій, експортно-імпортних контрактів, засвідчення форс-мажорних обставин.

МЕВ

Отримали актуальну інформацію щодо адвокації інтересів бізнесу, посилення експортного потенціалу регіону та розвиток міжнародного співробітництва, розвиток жіночого підприємництва.

МЕВ

Щиро дякуємо за здобутий досвід та добрі поради, за натхнення і підтримку!!!

Кафедра МЕВ