Перейти до основного вмісту

19.03.2024 р. відбулася перша з циклу лекцій польських колег з Гданського університету – «Схильність до ризику і що з цього випливає, або як поведінкова економіка допомагає не потрапити в пастку фінансових рішень» / «Skłonność do ryzyka i co z niej wynika, czyli jak ekonomia behawioralna pomaga niewpaść w pułapkę w decyzjach finansowych».

Лекцію провела д-р Elżbieta Babula, кафедра мікроекономіки Гданського університету для викладачів кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького національного технічного університету та здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Модератором заходу виступила д-р хаб. Anna Blajer-Gołębiewska.

ПольщаПольща

Поведінкова економіка використовується для розуміння та пояснення економічних явищ і процесів, є міждисциплінарною, оскільки включає психологічні аспекти, які впливають на прийняття рішень. Широко використовується на практиці підприємствами Польщі, особливо для прийняття управлінських рішень. Допомагає компаніям краще розуміти споживачів та їх реакції на різні маркетингові стратегії, що дозволяє розробляти більш ефективні, здоровіші для споживачів продукти та послуги, формує програми з фінансової грамотності, розвитку економічної освіти і сприяє кращому розумінню фінансових процесів, прийняттю більш обдуманих рішень у сфері особистих фінансів.

ПольщаПольща

Компанії у Польщі використовують ідеї поведінкової економіки для аналізу споживчої поведінки, розробки більш ефективних маркетингових стратегій та рекламних кампаній. Уряд Польщі використовує поведінкову економіку для розробки соціальних програм і політик, спрямованих на покращення якості життя громадян і підвищення їхнього благополуччя. У Польщі також використовуються принципи поведінкової економіки для розробки нових технологій та інновацій, спрямованих на покращення якості життя громадян та ефективність економічних процесів.

Дякуємо лектору д-р Elżbieta Babula та модератору заходу д-р хаб. Anna Blajer - Gołębiewska. Далі буде...

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування