Перейти до основного вмісту

Трудова міграція та соціальні конфлікти, - у Луцькому НТУ завершилася міжнародна конференція

25 березня 2020 р. кафедрою соціального забезпечення та гуманітарних наук була проведена ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Життєдіяльність людини в ситуації глобальних викликів сучасності».

Як і в попередні роки, до участі у конференції долучились надісланими тезами доповідей студенти, магістри, аспіранти та викладачі вишів і коледжів Луцька, Києва, Одеси, Полтави, Івано-Франківська, а також університетів м. Горки і Гродно (Республіка Білорусь), студенти та викладачі кафедри соціального забезпечення та гуманітарних наук та кафедри права Луцького НТУ.

Оскільки проведення Інтернет-конференції припало на період карантину, зі студентами спеціальності «Соціальне забезпечення» та викладачами кафедри в режимі Вайбер-чату було обговорено ряд питань сфери соціальної роботи та соціального захисту. Зокрема, нормативно-правові основи соціальної роботи, волонтерської діяльності, організацію соціальної роботи в громадах, а також проблеми дискримінації та булінгу в сучасному суспільстві.

Ряд доповідей, представлених на конференції, стосувався різних аспектів та проблем людської життєдіяльності. Це й питання трудової міграції, старіння населення, соціальних конфліктів та соціальної взаємодії.

Учасники конференції констатували:

- питання і проблеми, які були обговорені в ході роботи конференції, мають вагоме значення для розуміння специфіки соціально-політичних, історико-культурних, політико-правових процесів, які відбуваються у сучасному українському суспільстві;

- це дасть можливість кращого розуміння специфіки розвитку сучасного суспільства як у світовому масштабі, так і його локальних виявів;

- проведення конференції, розповсюдження та популяризація її матеріалів в Україні та за її межами має вагоме значення, зважаючи на гостру необхідність реформування усіх сфер українського суспільства на сучасному етапі його розвитку. Так, матеріали конференції дадуть можливість їх використання для підготовки узагальнюючих робіт соціального забезпечення, соціології, філософії, політології, історії та правознавства.

Сформований за результатами конференції електронний збірник матеріалів  буде розміщено на сайті Луцького НТУ.

Оксана Сільвестрова, доцент кафедри

соціального забезпечення та гуманітарних наук