Перейти до основного вмісту

Традиційно з нагоди Дня науки 19.05.2022 р. на базі кафедри економіки ЛНТУ під гаслом СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! відбувся міжнародний круглий під назвою «Детермінанти відновлення економіки України: національний, регіональний, локальний рівні».

Захід проходив в очно-дистанційному форматі та поєднав учасників підприємств, установ і організацій з Республіки Польща та України з провідних університетів і наукових установ НАН Києва, Харкова, Донецька, Херсона, Одеси, Рівного, Луцька.

Економіка

З боку ЛНТУ учасників заходу привітали проректор з науково-педагогічної роботи та досліджень, д.е.н., проф. Олена Лютак, заступник днекана факультету бізнесу та права, к.е.н., доц. Юрій Фесіна, завідувач кафедри економіки, д.е.н., проф. Олександр Шубалий.

Економіка

Активними учасниками круглого столу заходу стали польські колеги. Голова Комітету міського господарства Національної торгової палати Польщі Zenon Kiczka наголосив, що проведення таких заходів в теперішній час є дуже важливим і польський народ намагається всіляко підтримувати українців в цій важкій війні.

Директор Управління статистики у Жешуві, dr hab. Marek Cierpial-Wolan звернув увагу на важливість підготовки спільних проектів з  розвитку польсько-українського прикордоння в рамках конкурсів, які проводяться під єгідою ЄС, зокрема конкурсу «Польща – Україна», що дозволить підтримати українських партнерів.

Професор кафедри економічної та регіональної політики Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні prof. dr hab. Piotr Kozarzewski звернув увагу на підвищенні важливості ролі держави в регулюванні процесів економічної відбудови України, можливо навіть збільшувати частку державного сектора економіки в стратегічно важливих секторах національного господарства.

Економіка

Цікавою, патріотичною і емоційною була доповідь Галини Назарової, д.е.н., професора, завідувача кафедри соціальної економіки Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, яка розповіла про наслідки військової агресії на місто Харків, яке залишилося незламним, а також розповіла про високий моральний дух жителів міста, проблеми і перспективи його відбудови та сталого розвитку.

Економіка

Також змістовною і емоційною була доповідь Наталії Танклевської, д.е.н., професора, завідувача кафедри економіки та фінансів Херсонського державного аграрно-економічного університету, яка стосувалася виділення проблем і перспектив повоєнного відродження економіки Херсонщини, адже 2/3 території регіону залишається в окупації, тому постає і надалі буде поставати багато гуманітарних і соціально-економічних і екологічних проблем, які потрібно системно вирішувати.

Економіка

Представники Волинського обласного центру зайнятості Світлана Корецька – начальник фінансово-аналітичного управління Волинського обласного центру зайнятості і Руслана Клімова – начальник відділу по роботі з персоналом Волинського обласного центру зайнятості, розповіли про сучасний стан рику праці у Волинській області, а також наявні загальнодержавні програми та економічні стимули для бізнесу для підвищення рівня зайнятості населення.

Економіка

Виступ завідувачки сектором соціальної безпеки ДУ «Інститут економіки промисловості НАН України». к. соц. н., доцент, пров. наук. співробітника Оксани Панькової стосувався вивченню проблем розвитку трудової сфери України та системи соціального діалогу в спектрі новітніх викликів, загроз і потреб повоєнного відновлення.

Економіка

Актуальною була також доповідь Марії Ільїної, д.е.н., ст. наук. сп., завідувача відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», яка стосувалася впровадження екологічних та енергоефективних технологій як інструменту відновлення і розвитку громад.

Економіка

Цікавою та змістовною була доповідь Сергія Ярьоменка, к.геогр.н., аспіранта Познанського економічного університету (Польща), доцента кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеського національного технологічного університету, у якій він розглянув проблеми збереження культурної спадщини України, зокрема вплив російського вторгнення на спадщину та місцеві громади, а також було запропоновано етапи її відновлення.

Економіка

Представник одного з найбільших підприємств з іноземними інвестиціями у Волинській області Людмила Марчук – фахівець кадрової служби ПрАТ «СКФ Україна», розповіла про особливості розвитку бізнесу в умовах війни, а також про зміну пріоритетів соціальної відповідальності компанії, зокрема у напрямку підтримки дітей захисників, які віддали своє життя на війні.

Економіка

Доповідь наукового співробітника сектору соціальної безпеки ДУ «Інститут економіки промисловості НАН України» Олександра Касперовича стосувався актуальних питань розвитку соціального діалогу в умовах цифрових трансформацій, враховуючи нові виклики та нові можливості в контексті повоєнного відновлення України.

Економіка

У своєму виступі д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економік Донецького національного університету ім. Василя Стуса (м. Вінниця) Ольга Дороніна поділилася досвідом впровадження в освітній процес в університеті нових важливих для повоєнної відбудови України освітніх програм магістерського рівня: «Соціальне підприємництво», а також практико-орієнтованої міждисциплінарної програми «Управління постконфліктними територіями», які користуються попитом у здобувачів.

Економіка

Активну участь у круглому столі взяли науковці з Київського національного університету будівництва і архітектури, зокрема з кафедри менеджменту та кафедри економіки будівництва, д.е.н., проф. Галина Рижакова, д.е.н., проф. Сергій Стеценко, д.е.н., проф. Ольга Бєлєнкова, д.е.н., проф. Ганна Шпакова, д.е.н., проф. Ірина Івахненко, к.е.н., доц. Тетяна Цифра. Від імені колег к.е.н., доц. Юлія Запєчна представила цікаву доповідь на тему проведення аналітичних досліджень та розроблення правил визначення вартості робіт з розроблення національних документів України з визначення прийнятності, видачі висновку про технічну прийнятність (будівельної продукції).

Економіка

Як завжди, цікавою була доповідь Наталії Науменко, к.е.н., доцента, вченого секретаря Волинської філії Спілки економістів України, доцента Волинського національного університету ім. Лесі Українки, яка стосувалася особливостей обходу зарубіжним компаніями санкцій для продовження торгівлі з агресором.

Економіка

Активну участь в обговоренні актуальних проблем відновлення економіки України на національному, регіональному та локальному рівнях також взяли: Василь Голян – д.е.н., професор, директор громадської організації «Європейський Аналітичний Центр»; Демидюк Сергій Максимович – к.е.н., доцент, декан економічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академ. С.Дем’янчука (м. Рівне); Юрій Гордійчук – спеціаліст відділу проектної діяльності управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської ради; Юлія Харічкова – начальник відділу активної підтримки безробітних Луцького міського центру зайнятості; Оксана Мариненко – генеральний директор ТОВ «Імперія жирів» (ТМ Маселко, м. Нововолинськ); Богдан Гойчук – директор ТОВ «М’яснов»; Віталій Книш – старший економіст ТОВ «ВЕСТ ВЕЙ».

Участь у круглому столі також взяли студенти освітніх програм бакалаврату і магістратури, а також аспіранти спеціальності 051 Економіка.

Крім того, під час зустрічі учасники представники університетів в колі стейкхолдерів обговорили зміст освітніх програм усіх рівнів вищої, які успішно реалізовуються і започатковуються для здобувачів зі спеціальностей економічного спрямування.

Дякуємо ЗСУ за можливість проводити такі заходи, впевнені у нашому переможному майбутньому, що зможемо не лише відбудувати, а й підняти на якісно вищий рівень нашу економіку!

 

Завідувач кафедри економіки

Олександр Шубалий