Перейти до основного вмісту

На кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи відбулися захисти переддипломних практик здобувачів ОП «Туризм» та ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. 
 

ТГРС ТГРС


Присутніх привітала завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЛНТУ, д.е.н., професор Людмила Матвійчук. Після офіційних оголошень та встановлення регламенту, почались власне захисти. Комісії працювали у повному складі. Доповіді здобувачів були представлені на актуальні теми та пов’язані із темами дипломних робіт баклавра. 

ТГРС ТГРС


Переддипломна практика здобувачів рівня бакалавра спрямована на закріплення теоретичних знань, а також удосконалення практичних навичок і умінь. Здобувачі розповідали про набутий досвід та враження, демонстрували знання та вміння захищати власну думку. Як важлива складова навчального процесу, практика допомагає студентам у написанні дипломних проєктів.  

Кафедра ТГРС