Перейти до основного вмісту

В ЛНТУ відбулися установчі збори молодих вчених. Під час зборів науковці та аспіранти ЗВО обрали голову Ради молодих вчених. За результатами голосування очолив Раду кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Павло Мазилюк, першим заступником обрали Юрія Шимчука, заступником з міжнародних питань - Олену Суринович, заступником зі зв‘язків з громадськістю - Олену Третяк та секретарем Ради - Марію Воробчук.

молоді вченімолоді вчені

До складу Ради увійшли представники різних факультетів. Невдовзі ж відбудеться чергове засідання, під час якого молоді вчені окреслять подальші плани роботи, обумовлять проведення наступних заходів для ефективної діяльності осередку.

Варто зазначити, що Рада здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих вчених університету у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів.

молоді вченімолоді вчені

Серед завдань Ради молодих вчених є:

- організаційне об’єднання молодих учених ЛНТУ для ініціативної наукової праці і розвитку професійних контактів з науковими установами та вищими навчальними закладами в Україні та за її межами;

- сприяння підготовці кадрів для академічної науки та освіти, виконання наукових досліджень, поширення досягнень науки і техніки;

- надання допомоги молодим ученим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;

- сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечення наступництва у науковій діяльності;

- виконання ролі представництва молодих вчених у Вченій раді та перед керівництвом університету;

молоді вченімолоді вченімолоді вченімолоді вчені

- формулювання позиції наукової молоді та участь у розвитку молодих учених, допомога в формуванні їх світоглядних і наукових позицій, сприяння вирішенню соціально-побутових проблем тощо;

- підготовка, обговорення і прийняття рішень, що стосуються професійної діяльності молодих учених;

- поширення інформації про наукову, організаційну та культурно-просвітницьку діяльність молодих учених ЗВО;

- організація наукових заходів за участю молодих вчених, проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів тощо;

- представництво, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-побутових інтересів і прав наукової молоді університету. 

молоді вченімолоді вченімолоді вченімолоді вченімолоді вченімолоді вчені