Перейти до основного вмісту

We are excited to announce our signature of the Magna Carta Universitatum - MCU 2020: a global commitment to promote and support academic freedom, institutional autonomy, the connection between teaching and research, social responsibility and the core values of higher education. 

Join us by signing the 2020 MCU and become part of a community committed to continuously improving the future of higher education. 

Apply now here: https://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/mcu2020 

Міжнародна діяльність

Ми раді оголосити про підписання Великої Хартії Університетів - MCU 2020: глобальне зобов'язання просувати та підтримувати академічну свободу, інституційну автономію, зв'язок між викладанням і дослідженнями, соціальну відповідальність та основні цінності вищої освіти.

Приєднуйтесь до нас, підписавши MCU 2020, і станьте частиною спільноти, яка прагне постійно покращувати майбутнє вищої освіти.

Подайте заявку тут: https://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/mcu2020

#MCU2020 #ResponsibleUniversities #AcademicFreedom