Перейти до основного вмісту

У теперішній час, коли новітні технології стрімко проникають в усі сфери життя і, фактично, стають підвалинами для сталого розвитку у майбутньому, надзвичайно важливим є підтримання тісного зв’язку між наукою, освітою та виробництвом. Адже тільки спільні зусилля стейкхолдерів процесу інтеграції освітньої і виробничої діяльності зможуть забезпечити ефективний вектор розвитку будь-якої галузі економіки країни.

Саме в такому контексті провадить свою діяльність найпотужніший стейкхолдер спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і провідне підприємство електроенергетичної галузі заходу України і не тільки - ТОВ ВП «Електросервіс». Фахівці підприємства разом із завідувачем кафедри електричної інженерії Луцького національного технічного університету Юрієм Грицюком 1 травня 2024 р. провели практичне заняття для здобувачів третього курсу. Заняття організоване в рамках вивчення обов’язкової професійної дисципліни «Електрична частина станцій і підстанцій», робочою програмою якої передбачене виконання курсового проекту на тему: «Проектування електричної частини підстанції», а також в межах проекту AccEnt "Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти".

Електроінженерія

Традиційно, розпочали зі знайомства: Василь Нагірний, директор технічний підприємства ознайомив здобувачів зі структурою і специфікою виробничої діяльності, перспективами розвитку, соціальною політикою, можливостями проходження практики, працевлаштування та кар’єрного зростання. Василь Нагірний зазначив, що за результатами проходження практики здобувачі зможуть отримати робоче місце на літній період.

Електроінженерія

Здобувачів привітали Олександр Божко, начальник конструкторського відділу компанії та Михайло Кереб, директор з виробництва, які, до речі, є випускниками спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Луцького національного технічного університету.

Завідувач кафедри електричної інженерії Юрій Грицюк ознайомив присутніх із планом практичного заняття та запропонував здобувачам зосередити свою увагу на реальних проектах, які розроблені фахівцями підприємства та використати здобуті навики для якісного виконання курсового проекту з дисципліни «Електрична частина станцій і підстанцій».

Електроінженерія Електроінженерія


Потому Михайло Кереб ознайомив присутніх із загальною структурою робочого проекту та етапами проектування і наголосив, що в сучасних умовах, як правило, застосовуються типові проекти підстанцій та розподільних пристроїв з прив’язуванням до конкретних умов та врахуванням вимог замовника.

Особливо важливими етапами проектування, як було зазначено, є компонування обладнання високої та низької напруги на території підстанції з метою виконання усіх вимог діючих Правил улаштування електроустановок, а також відповідальний вибір комутаційно-захисної апаратури та іншого обладнання для забезпечення виконання своїх функцій в нормальному, післяаварійному режимах і, безпосередньо, в момент перехідного процесу.

Як зауважив директор з виробництва: для справжнього інженера конструктора, проектанта в електроенергетиці важливим є знання також будівельної частини енергооб’єкта, оскільки саме цей етап передує монтажу будь-якого електроустаткування.

Електроінженерія Електроінженерія Електроінженерія


Начальник конструкторського відділу підприємства Олександр Божко занурив здобувачів у тонкощі виконання проектних робіт, зокрема розповів про використання в роботі нормативних документів, особливості вибору і налаштування мікропроцесорного релейного захисту вітчизняного та закордонного виробництва, програмне забезпечення, яким повинен добре володіти фахівець для виконання реальних проектів енергетичних об’єктів та окреслив багато інших моментів, які забезпечуються якість виконання проектних робіт.

Далі відбулася екскурсія на виробництво, які провів Михайло Кереб, під час якої майбутні електроенергетики змогли побачити як проект втілюється в життя.

Електроінженерія Електроінженерія Електроінженерія Електроінженерія Електроінженерія Електроінженерія Електроінженерія Електроінженерія Електроінженерія Електроінженерія Електроінженерія


За робочими кресленнями конструкторів спочатку виготовляються металеві каркаси майбутніх комірок, шаф, щитів, закритих трансформаторних підстанцій тощо. Далі виробам надають естетичного вигляду – фарбують. Потому – складальний цех, де у згаданих виробах монтується необхідне електроустаткування згідно з схемними рішеннями, що були розроблені у проекті. Завершальними етапами є монтаж і налагодження схем релейного захисту та випробування готових виробів.

Здобувачі з цікавістю вивчали виробничий процес, мали можливість брати участь в окремих технологічних операціях з виготовлення високовольтного електроустаткування. Молодь цікавилася технічними характеристиками електрообладнання, його функціональними можливостями та застосуванням.   

Електроінженерія

На завершення заняття, завідувач кафедри електричної інженерії побажав здобувачам постійно осучаснювати свої знання, переймати сучасний досвід від роботодавців, органічно поєднувати теоретичні знання, здобуті в ЛНТУ, з практичними навиками, отриманими при проходженні фахового тренінгу, практики, а також на таких заняттях, котрі відбуваються на сучасних високотехнологічних підприємствах, яким і є ТОВ ВП «Електросервіс».

Кафедра електричної інженерії