Перейти до основного вмісту

В рамках налагодженої співпраці між ЛНТУ та ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» 7 грудня 2022 року відбулася відкрита лекція Ільїної Марії Володимирівни, д.е.н., с.н.с., завідувача відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» на тему: «Економічне оцінювання шкоди та збитків довкіллю внаслідок збройної агресії рф».

Лекція


Слухачами лекції стали здобувачі ступенів доктора філософії, магістра та бакалавра освітніх програм спеціальностей 051 Економіка та 101 Екологія, а також викладачі кафедри економіки та кафедри екології ЛНТУ.

Слід відзначити, що внаслідок бойових дій суттєвих втрат і знищення зазнали не тільки об’єкти інфраструктури та людський капітал, а й природні ресурси та довкілля загалом. Тому тематика економічної оцінки шкоди та збитків довкіллю є також надзвичайно актуальною.

Лекція

Безпосередньо для оцінки економічних збитків довкілля на державному рівні були оперативно прийняті відповідні нормативно-правові документи, які описують методичні підходи для проведення такої оцінки.

Лекція


За поточними оцінками, сума шкоди довкіллю за 8 місяців збройної агресії рф оцінюється у 37,3 млрд євро. Постраждали усі компоненти довкілля, тому для оцінки збитків використовуються практично усі можливі підходи.

Лекція


У ході лекції були розглянуті деталі оцінки завданої шкоди та збитків окремим природним ресурсам.

ЛекціяЛекція


Також здобувачі та викладачі задавали питання лектору, зокрема щодо необхідності дисконтування сум збитків, особливостей оцінки окремих компонентів природно-ресурсного потенціалу, перспектив відшкодування сум збитків за рішеннями міжнародних судових інстанціях.

Дякуємо нашим стейкхолдерам з наукової установи ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», зокрема директору, д.е.н., професору, академіку НААН Михайлу Хвесику, а також лектору д.е.н., с.н.с., Марії Ільїній за плідну співпрацю.

 

Завідувач кафедри економіки

Олександр Шубалий