Перейти до основного вмісту

Традиційною та регулярною є співпраця кафедри екології з партнерами – стейкхолдерами, які залучені до усіх етапів підготовки здобувачів за освітніми екологічними програмами магістерського і бакалаврського рівнів. Зокрема, доброю традицією кафедри є проведення відкритих лекцій від роботодавців. 

Екологія


Цього разу перед студентами виступили відразу два знані фахівці нашої області: директор Черемського природного заповідника Володимир Васильович Мирка та заступник начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Сергій Олександрович Дудка, які є не тільки  партнерами і роботодавцями кафедри, але і випускниками ОП Екологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Тематика мультипредметної лекції стосувалася аналізу управлінських завдань та рішень у сфері природоохоронної діяльності. Майбутні бакалаври та магістри – екологи поглибили свої  знання з таких дисциплін, як «Управління у природоохоронній діяльності», «Екологічне інспектування», «Заповідна справа», «Формування екомережі».

ЕкологіяЕкологія

У розповіді про актуальний стан та проблеми природоохоронних територій України Володимир Мирка акцентував увагу на тому факті, що з 19 створених на теренах нашої держави заповідників – природоохоронних установ найвищого рангу охорони – 10 зараз перебувають на окупованих територіях або в зоні бойових дій, тому особливою увагою повинні бути оточені такі унікальні куточки незайманої природи, як наш Черемський ПЗ, який репрезентує природно-ландшафтні комплекси Північно-Західного Полісся. Торкнувся лектор і питань повоєнного відновлення природоохоронних територій, які постраждали внаслідок війни, перспектив збільшення площі заповідних об’єктів України до 30 % на протязі періоду 2023 – 2030 рр., адже Україна взяла на себе відповідні зобов’язання на форумі COP15 у грудні минулого року.

Сергій Дудка доповнив розповідь колеги, детально зупинившись на розповіді про особливості роботи Державної екологічної інспекції у Волинській області в умовах військового стану, на тих провадженнях, які є на даний час актуальними. Він звернув увагу майбутніх екологів на потребі ретельно готуватися та вчити теми, пов’язані з екологічним правом та веденні професійного документообігу. 
 

ЕкологіяЕкологіяЕкологія


В кінці лекції всі бажаючі задали питання гостям, а очільники природоохоронних установ регіону запросили студентів до своїх організацій для проходження практик, стажувань та збору матеріалів до курсових та дипломних робіт.

Кафедра екології