Перейти до основного вмісту

Хорошою традицією протягом останніх семи років стало проведення в ЛНТУ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». Захід відбувся на кафедрі економіки факультету бізнесу і права.

Цього року 17 грудня 2021 року,враховуючи об’єктивні фактори, пов’язані з пандемією коронавірусу, пленарне та секційні засідання відбулися в змішаному форматі на основі використання інтернет-платформи Zoom, а також в копусі №3 ЛНТУ, що на вул. С. Ковалевської, 29 в мультимедійній аудиторії кафедри економіки. Модерація конференції з боку завідувача кафедри економіки Олександра Шубалого  відбувалася з м. Люблін (Республіка Польща).

конференція

Цьогоріч знову було розширено географію співорганізаторів конференції, адже, крім Луцького національного технічного університету (Факультет бізнесу та права, кафедра економіки) та ряду провідних закладів вищої освіти України (Київський національний університет будівництва і архітектури, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академ. С.Дем’янчука (м. Рівне), ДУ «Житомирська політехніка») до організації заходу були долучені державні установи та дорадчі органи (Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Державна аудиторська служба України, Волинський обласний центр зайнятості), установи НАН України (Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України), всеукраїнський науковий журнал «Фінансовий контроль», громадські організації (Волинський обласний осередок ВГО «Спілка економістів України», ГО «Європейський аналітичний Центр»).

Міжнародними співорганізаторами заходу стали: Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Полесский государственный университет (м. Пінськ, Білорусь), Люблінський технічний університет (м. Люблін, Польща), Фундація «Інститут сталого розвитку» (м. Варшава, Польща), Економіко-гуманітарний університет у Варшаві (м. Варшава, Польща), Технічний університет – Варна (м. Варна, Болгарія), Сільськогосподарська академія унів-ту імені Вітовта Великого (м. Каунас, Литва), Університет «Союз – Нікола Тесла» (м. Белград, Сербія).

конференція

Традиційними були тематичні напрями конференції, які охоплювали різноманітні актуальні напрями управління соціально-економічними системами:

  • управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами;
  • управління державними фінансами;
  • регіональний менеджмент, міжнародне співробітництво, євроінтеграція;
  • менеджмент та економіка підприємства;
  • управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство;
  • ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство;
  • управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання;
  • фінансове забезпечення, облік, аудит і контроль управлінських процесів, сучасна методологія ревізійної роботи COVID-фонду;
  • економіка довкілля та природних ресурсів.

Загалом отримано близько 200 тез доповідей від учасників з понад 40 закладів вищої освіти, громадських організацій, установ, представників бізнесу.

Слова привітання до учасників конференції висловили: Олег Заболотний, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та досліджень ЛНТУ; Ірина Камінська, к.е.н., доцент, декан факультету бізнесу та права ЛНТУ; Ганна Обиход, д.е.н., професор, заступник директора, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України (м. Київ).

Враховуючи міжнародний характер заходу, подальші виступи та привітання учасників конференції були на мовах спілкування конференції: українська, польська, англійська, російська.

Учасники мали можливість почути досвід Польщі у вирішенні ключових питань розвитку соціально-економічних систем. Про це розповіли у своїх доповідях польські науковці: Andrzej Miszczuk, drhab., prof., katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin); Magdalena Miszczuk, dr, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska (Lublin); Jakubowski Andrzej, dr, assistant professor, Katedra geografii społeczno-ekonomicznej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin); Сергій Ярьоменко, к.г.н., доцент, Одеський національний економічний університет; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań), Michał Mrozek, M.Sc., Phdcandidate Economics, Faculty of Economics, Financeand Management Institute of Economics and Finance Department of Economics, University of Szczecin (Szczecin), Kamil Dziedzic, Student, Praworok IV, Uniwersytet Jagielloński(Krakow).

Також цікавий виступ про роль міжнародного аудиту в організації представила вчена з Литви Aurelija Kustiene, dr., assoc.prof. Vytautas Magnus University / Klaipeda State University of Applied Sciences, Kaunas.

Доповідь Василя Голяна, д.е.н., професора, директора ГО «Європейський аналітичний центр» (м. Київ) стосувалася вирішення проблем ефективного використання природних ресурсів в контексті подолання сільської бідності.

Сергій Демидюк, к.е.н., доц. заступник завідувача кафедри менеджменту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне) розповів про проблеми та зарубіжний досвід регулювання підприємництва у лісовому господарстві України.

Актуальну інформацію про ситуацію на ринку праці м. Луцька донесла до учасників конференції Ірина Гурська, заступник директора Луцького міського центру зайнятості населення.

Від співорганізаторів конференції з Київського національного університету будівництва і архітектури виступила Ніна Петруха, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві, проставивши доповідь про синергетичні ефекти розвитку біоекономіки.

Активну участь у заходів взяли вчені ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Киїів). Зокрема, з цікавими доповідями про екосистемний підхід в економіці природокористування, а також інструменти і заходи генерального спрямування поліпшення функціонування платформи взаємодій лісоресурсного та ринкового циклів розвитку, відповідно виступили Марія Ільїна, д.е.н., с.н.с., завідувач відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, а також Оксана Сакаль, д.е.н., с.н.с., с.н.с. відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів.

Також серед академічних установ НАН України активну участь у конференції взяли вчені Інституту економіки промисловості НАН України (м. Київ). Зокрема, на конференції були заслухані результати досліджень Оксани Панькової, к.соц.н., доцент, зав.сектором економічної соціології та соціальних комунікацій, пр. наук. співр., а також Надії Азьмук, д.е.н., доцента, провідного наукового співробітника про проблеми та можливості забезпечення соціального захисту працюючих в умовах цифрових трансформацій в контексті пріоритетів державного регулювання, а також про креативність людського капіталу та діджиталізація праці – сучасні вимоги забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.

У своєму виступі Маріанна Кічурчак, д.е.н., проф., професор кафедри економіки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, розповіла про підходи до аналізу просторового розвитку інфраструктури освітніх суспільних благ в економіці України.

Активно долучилися до участі у конференції молоді вчені Білоруського державного університету (м. Мінськ), які переставляли Китай: Zhai Yanyan, PhD, Student Digital economy, Yanyan Zhai, PhD in National Economy and Management, Чан Хуэй, Чжай Яньянь, аспіранти, спеціальність Економіка і управління народним господарством.

Серед молодих вчених і студентів з України на пленарному засіданні заслухали доповіді: Владислави Косянчук, студентка спеціальності 073 Менеджмент, 2 курс,Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (м. Київ), Анюти Жук, студентка спеціальності Економіка підприємства 2 курсу (науковий керівник: Сахарнацька Л.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва), Ужгородський національний університет (м. Ужгород), Іванна Кудря, студентка спеціальності 073 Менеджмент, 3 курс.

Її науковий керівник Наталія Ковшун, д.е.н., професор, директор ННІЕМ, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), яка також передала щирі відання учасникам конференції.

Також представила результати власних досліджень Карина Кравчук, студентка спеціальності 051 Економіка 4курсу Луцького національного технічного університету.

Після завершення пленарного засідання, обговорення отриманих наукових результатів продовжилося за окремими секціями, які відповідали виділеним тематичним напрямкам даної конференції.

За підсумками проведеної конференції, підготовлено збірник матеріалів і сертифікати про участь, які будуть розіслані учасникам.

Шановні друзі, оргкомітет конференції висловлює щиру подяку співорганізаторам та усім учасникам конференції й налаштований на продовження взаємовигідної співпраці, а також бажає міцного здоров’я та усіх гараздів у Новому році!

Олександр Шубалий

завідувач кафедри економіки