Перейти до основного вмісту

Вітаємо магістрів кафедри електропостачання з успішним захистом!

 24 та 25 січня 2018 р. відбулося засідання екзаменаційної комісії із захисту магістерських кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  на кафедрі електропостачання.

Тематика виконаних магістерських робіт є актуальною на сучасному етапі розвитку електроенергетичної галузі. Багато робіт присвячено підвищенню ефективності функціонування електричних мереж з розосередженими джерелами енергії (сонячними, вітровими електростанціями і т.п.).

Голова екзаменаційної комісії, директор Луцької районної філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віктор Денисовець відзначив високий рівень підготовки магістрів та побажав подальших успіхів у професійній діяльності.

Членами комісії із захисту також було відмічено, що студенти демонструють глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті. 

Засідання екзаменаційної комісії

Доповідь Івана Прасюка на тему: «Оцінка функціонування регулюючих пристроїв» (керівник к.т.н., доцент Ірина Бандура)

 Вперше на кафедрі електропостачання відбувся захист атестаційної роботи громадянина Лівії - Елмезукхі Нуреддіна Дау Шарфулдеена. Дослідження були присвячені розробленню алгоритмів та програмних засобів для оцінювання впливу відновлюваних джерел електроенергії на надійність електричних мереж. Процедура захисту відбувалася англійською мовою. Магістр продемонстрував компетентність у вирішенні поставлених завдань, оскільки має досвід тривалої роботи на тепловій електростанції у рідній країні. Керівництво  роботою здійснював к.т.н., доцент Дмитро Собчук.

Доповідь Елмезукхі Нуреддіна Дау Шарфулдеена

Пам’ятне фото з Елмезукхі Нуреддіном Дау Шарфулдееном

Доповідь Сергія Голоти на тему: «Оцінка стану високовольтних ізоляторів на основі аналізу часткових розрядів» (керівник к.т.н., доцент Микола Романюк) 

Доповідь Богдана Чепурного на тему: «Дослідження методів перевірки трансформаторів струму, які працюють в колах  релейного захисту розподільних мереж споживачів» (керівник к.т.н., доцент Андрій Гадай)

Доповідь Олега Романенка на тему: «Моделювання динамічних процесів в електричних мережах з розосередженим генеруванням» (керівник к.т.н., доцент Юрій Грицюк)

Магістри 2018 року випуску 

Кращі випускники отримали запрошення на роботу у ПрАТ «Волиньобленерго» від голови екзаменаційної комісії Віктора Денисовця.

Щира подяка викладачам кафедри за якісну підготовку студентів-магістрів, актуальність наукової тематики робіт та їх високий професійний рівень.

 Юрій Грицюк
к.т.н., доцент, завідувач кафедри
електропостачання