Перейти до основного вмісту

Вже понад два роки Луцький національний технічний університет є науковим куратором Черемського природного заповідника, перлини природно-заповідного фонду нашого регіону. Членами Науково-технічної ради заповідника є ректор ЛНТУ, проф., д.е.н. Ірина Вахович, завідувач кафедри екології та агрономії, к.і.н., доц. Василь Іванців, доцент кафедри екології та агрономії, к.геогр.н. Віталіна Федонюк.

23 червня у Черемському ПЗ в режимі офлайн відбулося чергове засідання Науково-технічної ради, в якому взяли участь і викладачі нашого вишу. Присутніх привітав голова Науково-технічної ради, директор Черемського природного заповідника Володимир Мирка.

На засіданні, що проходило в конференц-залі «під відкритим небом», у мальовничому куточку Волинського Полісся, яким є єдиний в області природний заповідник, біологи та лісознавці, екологи та географи провели жваві дискусії, присвячені актуальним питанням охорони раритетної складової флори та фауни заповідника, збереженню унікального ландшафтного комплексу Черемського болота, організації комплексного екологічного моніторингу даної території.

заповідник

З доповіддю виступив заступник голови Науково-технічної ради Василь Іванців, який ознайомив присутніх з попередніми результатами виконання науковцями кафедри екології та агрономії ЛНТУ госпдоговірної теми «Геоінформаційне картографування фізичних параметрів довкілля Черемського природного заповідника» (науковий керівник – к.геогр.н., доц.  Микола Федонюк, виконавці к.с.-г.н., доц. Ігор Мерленко, к.с.-г.н., доц. Сергій Бондарчук, студенти ОП «Екологія» та ОП «Агрономія»). В рамках співпраці заповідника та університету проведено три наукові експедиції в Черемському ПЗ у різні сезони року, здійснено інструментальне радіометричне та тепловізійне обстеження природно-ландшафтних комплексів, результати співставлялися з даними дистанційного зондування поверхні Землі, здійснювався паралельний аналіз серії космічних знімків території заповідника. Дослідження триває, проводиться картування одержаних показників та наповнення електронних баз даних. Обговорювалися також питання якісного покращення природоохоронної діяльності заповідника, створення електронного бібліографічного каталогу статей і публікацій, присвячених вивченню Черемського ПЗ.

заповідник

Співпраця з природоохоронними установами регіону, підготовка фахівців для роботи в об’єктах природно-заповідного фонду – це один з традиційних пріоритетів наукової та практичної діяльності кафедри екології та агрономії факультету аграрних технологій та екології.

Кафедра екології та агрономії