Перейти до основного вмісту

В рамках налагодженої співпраці ЛНТУ з Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (UMCS), протягом періоду з 4 листопада по 7 грудня 2022 року, було проведено цикл освітньо-наукових заходів від польських учених для викладачів, а також здобувачів ступеня доктора філософії та магістра освітніх програм «Економіка» і «Менеджмент» нашого університету.

Метою цих заходів було здобуття українськими науковцями додаткових професійних компетентностей на основі вивчення сучасних тенденцій розвитку європейської економіки, освіти та науки крізь призму польського досвіду.

Розпочато цикл наукових заходів було з методичного семінару Директора школи докторської соціальних наук, Dr hab. Agata W. Ziętek, prof. UMCS на тему: «Досвід роботи Школи докторської соціальних наук UMCS» (Doświadczenia pracy Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS).

Економіка

Під час семінару були вивчені особливості підготовки докторів філософії в польських університетах відповідно до останніх змін законодавства.

Економіка

Також було цікаво вивчити досвід та особливості вступу, організації навчального процесу та проміжної  і підсумкової атестації докторантів в UMCS.

Надалі 8 листопада 2022 року відбулася лекція професора кафедри економічної і регіональної політики Dr hab. Piotr Kozarzewski prof. UMCS на тему: «Інституційна трансформація польської економіки: цілі та результати» (Transformacja instytucjonalna polskiej gospodarki: cele i wyniki).

Економіка

Протягом лекції були вивчені основні етапи реформування інституціональної структури польської економіки перед та після вступу до Європейського Союзу. Також було цікаво вивчити ключові фактори успіху, завдяки яким польська економіка здійснила значний прорив уже після вступу до ЄС, що є дуже актуальним і для України в контексті прагнень до прискорення процесу євроінтеграції.

Економіка

Наступна лекція відбулася 11 листопада 2022 року також була від професора кафедри економічної і регіональної політики Dr hab. Piotr Kozarzewski prof. UMCS на тему: «Державний капіталізм та його інструменти в посткомуністичних країнах» (Kapitalizm państwowy i jego narzędzia w krajach postkomunistycznych).

ЕкономікаЕкономіка


Надалі 16 листопада 2022 року відбулася лекція проректора з розвитку і співпраці з економікою Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS на тему важливу для усіх науковців, особливо в Україні: «Публікація наукових статей у закордонних журналах» (Publikowania artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych).

Економіка

Лекктор з власного досвіду, адже є редактором журналу, який індексується у провідних наукометричних базах, зокрема Scopus, розкрив особливості написання наукових статей для високопунктованих зарубіжних журналів, а також сам процес рецензування і оцінювання цих статей.

Економіка

23 листопада 2022 року відбулася лекція професора кафедри економічної і регіональної політики Dr hab. Andrzej Miszczuk prof. UMCS на тему: «Рівність чи ефективність розвитку – дилеми сучасної регіональної політики» (Równość czy efektywność rozwoju- dylematy współczesnej polityki regionalnej).

Економіка

Під  час лекції були детально представлені основні внутрішні та зовнішні фактори, які вповивають на процес регіонального розвитку в різних країнах світу. Зокрема, був детально представлений польський досвід територіальної диференціації регіонів за різними ознаками.

Економіка

Після цього 01 грудня 2022 року українські науковці долучилися до наукового семінару викладачів кафедри економічної і регіональної політики UMCS – Dr hab, Maciej Bałtowski, prof. UMCS і dr Grzegorz Kwiatkowski, який проводився під егідою Польського економічного товариства на тему: «Державні підприємства в глобальній економіці» (Przedsiębiorstwa państwowe w globalnej gospodarce).

Економіка

Під час семінару були детально розкриті переваги і недоліки державних підприємств, а також особливості регулювання їх розвитку у різних країнах світу. Польські науковці звернули увагу на посиленні ролі державного сектору економіки саме в періоди економічних криз і загроз, що також важливо для теперішньої ситуації в Україні.

Економіка

На завершальному етапі польсько-українських зустрічей 7 грудня 2022 року відбулася друга лекція Dr hab. Andrzej Miszczuk prof. UMCS на тему: «Еволюція політики згуртованості ЄС» ( Ewolucja polityki spójności UE).

Економіка

Була детально представлена інформація про особливості реалізації усі етапів реалізації політики згуртованості Європейського Союзу, а також її нові пріоритети до 2027 року. Також обговорили перспективи здобуття Україною членства у Європейському Союзі та можливості для освоєння додаткових коштів для відбудови України в рамках нової політики згуртованості.

Економіка

Слід відзначити, що у ході цих науково-освітніх заходів, відбувалася активна дискусія польських і українських вчених, докторантів і магістрантів, адже було цікаво вивчити сучасні тренди розвитку європейської економіки, освіти і науки в контексті польського досвіду. До того ж, дуже актуально для України, враховуючи необхідність прискорення процесу євроінтеграції.

Висловлюємо вдячність керівництву та усім науковцям UMCS, залученим до циклу освітньо-наукових заходів для ЛНТУ, за цікаві лекції і семінари, рекомендації щодо покращення освітньо-наукового-процесу, а також активну підтримку України та Українців!

 

Олександр Шубалий

Завідувач кафедри економіки